วิธีการชำระเงินค่าบริการ

       ชำระเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีหลังจากที่ท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ SLIP การโอนเงินจากทางธนาคาร พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทาง FAX : 02-1300127

  ธนาคาร  สาขา   ชื่อบัญชี  หมายเลข ประเภทบัญชี
 ไทยพาณิชย์  อโศก  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ 032-3-07942-9  กระแสรายวัน
 กสิกร  สุขุมวิท 21  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  611–2–06270-8 ออมทรัพย์
 ทหารไทย  เซ็นทรัลเวิลด์  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  216-1-00512-5 กระแสรายวัน
 กสิกร  สุขุมวิท 21  คุณกนกอร  เครือสอน  611–2–08855-3 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ อโศก คุณกนกอร  เครือสอน 032-3-07678-0 กระแสรายวัน

 

Visitors: 62,383