TOUR HONGKONG เที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความคึกคักในตัวเมือง
สภาพภูมิอากาศฮ่องกงอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปี

 

 


 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน
  สายการบิน: Royal jordanian
  เริ่มต้น: 12,999.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน
  สายการบิน: Royal jordanian
  เริ่มต้น: 9,999.-

 • เดินทาง : ก.ย. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 8,999

 • เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : HONGKONG AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 16,991

 • เดินทาง : 3 - 5 ส.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Cathay Pacific
  เริ่มต้น ฿ 16,900

 • เดินทาง : 10 - 12 ส.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Cathay Pacific
  เริ่มต้น ฿ 15,900

 • เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EMIRATES
  เริ่มต้น ฿ 13,999

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 52,794