TOUR HONGKONG เที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเกาะแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความคึกคักในตัวเมือง
สภาพภูมิอากาศฮ่องกงอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปี


 • เดินทาง : ธ.ค60-มีค61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน CATHAY PACIFIC
  เริ่มต้น ฿ 9,999

 • เดินทาง : มค-เมษ 61
  ระยะเวลา : 3วัน 2 คืน
  สายการบิน รอยัลจอร์แดน
  เริ่มต้น ฿ 9,999
  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัส
  ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
  ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove
  ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่าน ตลาดตงเหมิน

 • เดินทาง : ธค 60-มีค 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน CATHAYPACIFIC
  เริ่มต้น ฿11,900

    

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 24,883