ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

 


 • เดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: แอร์เอเชีย
  เริ่มต้น: 8,888.-

 • เดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: แอร์เอเชีย
  เริ่มต้น: 12,888.-

   

Visitors: 82,638