ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

 


 • เดินทาง: พ.ค. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: แอร์มาเก๊า
  เริ่มต้น: 7,991.-

 • เดินทาง: 1 - 3 ม 8 - 10 มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: แอรเ์อเชีย
  เริ่มต้น: 6,991.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: แอรเ์อเชีย
  เริ่มต้น: 10,991.-

Visitors: 40,818