ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

 


 • รหัสทัวร์: QE1MFM-NX002
  เดินทาง: พ.ค. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIR MACUA
  เริ่มต้น: 6,900.-

 • รหัสทัวร์: QE1MFM-FD001
  เดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้น: 7,777.-

 • รหัสทัวร์: NX81
  เดินทาง: ก.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIR MACAU
  เริ่มต้น: 9,888.-

   

Visitors: 91,569