ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

 


  • เดินทาง: พ.ค. - มิ.ย. 61
    ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
    สายการบิน: แอร์มาเก๊า
    เริ่มต้น: 7,991.-
Visitors: 36,593