ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์

ทัวร์มาเลเซีย Special M2 4วัน 3คืน
ลัดฟ้า กัวลาลัมเปอร์ - เมืองมะละกา - ถนนยองเกอร์ 
คาเมอรอน - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ -ปุตตาจาย่า 4วัน 3คืน

สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES // AIR ASIA
วันเดินทาง :  กรกฎาคม - มกราคม 2561 
ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

Completely Malaysia-Singapore
มาเลเซีย สิงค์โปร์ 6 วัน 5 คืน ออกเที่ยวทั้งที ทั้งครบและคุ้ม
สายการบิน : Thai Lion Air
วันเดินทาง : 6-11 กรกฎาคม 2560 / 10-15 สิงหาคม 2560
14-19 กันยายน 2560 / 5-10, 12-17, 19-24 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์ MS 1 6วัน 5คืน
ปีนัง-คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮร์ สิงคโปร์-สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
(บินลงปีนัง - บินกลับจากสิงคโปร์)
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-13 กรกฎาคม 2560 / 9-14 สิงหาคม 2560 / 9-14 กันยายน 2560
7-12, 21-26 ตุลาคม 2560 / 11-16 พฤศจิกายน 2560 / 9-14 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 30 ธันวาคม 2560-4 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 18,500.-

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS2 5 วัน 4 คืน
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์–ปุตตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์-สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
(บินลงกัวลาฯ -บินกลับจากสิงคโปร์)
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-12 กรกฎาคม 2560 / 12-16 สิงหาคม 2560 / 6-10 กันยายน 2560
19-23 ตุลาคม 2560 / 8-12 พฤศจิกายน 2560 / 1-5 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 30 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561

ราคาเริ่มต้น : 16,900.-

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS3 4วัน 3คืน
ปุตตราจาย่า-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์-สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560 / 12-15 สิงหาคม 2560 / 7-10 กันยายน 2560
20-23 ตุลาคม 2560 / 9-11 พฤศจิกายน 2560 / 2-5 ธันวาคม 2560 / 8-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 29 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,900.-

ทัวร์มาเลเซีย MS4 4วัน 3คืน
าเมรอน-เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า-มะละกา
พักคาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน / พักเก็นติ้ง 1 คืน / พักมะละกา 1 คืน
สายการบิน : Thai Lion Air
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560 / 12-15 สิงหาคม 2560 / 7-10 กันยายน 2560
20-23 ตุลาคม 2560 / 9-11 พฤศจิกายน 2560 / 2-5, 8-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 29 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 13,900.-

Easy Trip Malaysia MS4.1
กัวลาฯ-ปุตตราจาย่า-เก็นติ้ง-คาเมรอน-ปีนัง 4 วัน 3 คืน
(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พัก คาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน)
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560 / 12-15 สิงหาคม 2560 / 7-10 กันยายน 2560
20-23 ตุลาคม 2560 / 9-11 พฤศจิกายน 2560 / 2-5 ธันวาคม 2560 / 8-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 29 ธันวาคม-1 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 13,900.-

ทัวร์มาเลเซีย MS5 3วัน 2คืน
มะละกา-เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า
พักมะละกา 1 คืน / พักเก็นติ้ง 1 คืน
สายการบิน : Thai Lion Air
วันเดินทาง : 8-10 กรกฎาคม 2560 / 12-14 สิงหาคม 2560
8-10 กันยายน 2560 / 21-23 ตุลาคม 2560 / 10-12 พฤศจิกายน 2560
2-4 ธันวาคม 2560 / 3-5 ธันวาคม 2560 / 9-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561 / 31 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 11,900.-

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน MS6
สนุกหรรษาสองสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล+เลโก้แลนด์
ปุตตราจาย่า-เก็นติ้ง-กัวลาฯ-มะละกา-ยะโฮร์-สวนยูนิเวอร์แซล-สวนสนุกเลโก้แลนด์
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560 / 12-15 สิงหาคม 2560
7-10 กันยายน 2560 / 20-23 ตุลาคม 2560 / 9-11 พฤศจิกายน 2560
2-5 ธันวาคม 2560 / 8-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 29 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 13,900.-

ทัวร์เลโก้แลนด์ 4 วัน 3 คืน MS7
พักร้อนคราวนี้พาครอบครัว เที่ยวเลโก้แลนด์แดนอัศจรรย์
ปุตตราจาย่า-เก็นติ้ง-กัวลาฯ-มะละกา-ยะโฮร์-เลโก้แลนด์
สายการบิน : Thai Airasia
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560 / 12-15 สิงหาคม 2560
7-10 กันยายน 2560 / 20-23 ตุลาคม 2560
9-11 พฤศจิกายน 2560 / 2-5 ธันวาคม 2560 / 8-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 29 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 13,900. 

ทัวร์มาเลเซีย MS 8 5วัน 4คืน
ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลา/ปุตตราจาย่า
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากกัวลาฯ)
การเดินทาง : รถไฟแห่งประเทศไทย และ Thai Airasia หรือสายการบินระดับเดียวกัน 
วันเดินทาง : 8-12 กรกฎาคม 2560 / 11-15 สิงหาคม 2560 / 9-13 กันยายน 2560
11-15 พฤศจิกายน 2560 / 1-5 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 30 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 10,500.-

ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์ MS9 6วัน 5คืน
ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลา/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากสิงคโปร์)
การเดินทาง : รถไฟแห่งประเทศไทย และ ScootAir หรือ สายการบิน Low cost ระดับเดียวกัน  
วันเดินทาง : 8-13 กรกฎาคม 2560 / 9-14 สิงหาคม 2560 / 9-14 กันยายน 2560
7-12 ตุลาคม 2560 / 21-26 ตุลาคม 2560 / 11-16 พฤศจิกายน 2560
9-14 ธันวาคม 2560 / 28 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561 / 30 ธันวาคม 2560-4 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 12,900.-

Hilight of Malaysia 4วัน 3 คืน
Penang-Cameron-Genting-Kuala 
สายการบิน : Thai Lion Air และ Malindo Air 
วันเดินทาง : 8-11 กรกฎาคม 2560, 11-14, 24-27 สิงหาคม 2560
14-17 กันยายน 2560, 20-23, 21-24 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2คืน
The Best Of Malaysia Cameron Genting...2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว
สายการบิน : มาเลเซียแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 07–09 กรกฎาคม 2560 / 11-13 สิงหาคม 2560
20-22 ตุลาคม, 27-29 ตุลาคม 2560 / 9-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560– 01 มกราคม 2561 / 31 ธันวาคม 2560– 02 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 9,988.-

มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
โปรโมชั่น! เริ่มเพียง 11,988 บาท เที่ยว 2 ประเทศ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
สายการบิน : Malaysia Airasia
วันเดินทาง : 06-09, 20-23 กรกฎาคม 2560 / 10-13, 24-27 สิงหาคม 2560
05-08, 12-15, 20-23 ตุลาคม 2560 / 07-10 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 – 01มกราคม 2561 / 30 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 11,988.-

SUPER DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงค์โปร์ เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
สายการบิน : Malindo Air และ Scoot 
วันเดินทาง : 8-11, 20-23 กรกฎาคม 2560
11-14, 24-27 สิงหาคม 2560 / 14-17 กันยายน 2560
12-15, 20-23, 21-24 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 15,555.-

SUPER MALAYSIA SO CHEAP PLUS+ 3D2N
กัวลาฯ-ปุตราจาย่า-เก็นติ้ง-มะละกา
สายการบิน : Malido Air
วันเดินทาง : 8-11, 20-23 กรกฎาคม 2560
11-14, 24-27 สิงหาคม 2560 / 14-17 กันยายน 2560
12-15, 20-23, 21-24 ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 8,999.-

Visitors: 12,880