ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • เดินทาง :มีค - ตค 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 25,888

 • เดินทาง: พ.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น: 27,888.-

 • เดินทาง: ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 22,999.-

 • เดินทาง: มี.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Tiger Air Taiwan
  เริ่มต้น: 12,888.-

 • เดินทาง: มิ.ย. - ส.ค. 61
  ระยะเเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Tiger Air
  เริ่มต้น: 13,991.-

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
  เดินทาง: มี.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 13,988.-

 • เดินทาง: เม.ย.- ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: China Airlines
  เริ่มต้น: 22,555.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Tiger Air
  เริ่มต้น: 14,888.-

 • เดินทาง: ก.ค. - พ.ย. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: 17,777.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : การบินไทย
  เริ่มต้น: 25,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: TIGER AIR
  เริ่มต้น: 14,888.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: ไลอ้อนแอร์
  เริ่มต้น: 13,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน: ไลอ้อนแอร์
  เริ่มต้น: 21,777.-

 • เดินทาง: พ.ค. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: NokScoot
  เริ่มต้น: 14,991.-

 • เดินทาง: 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 39,999.-

 • เดินทาง: 31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 31,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai lion air
  เริ่มต้น: 13,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nok Air
  เริ่มต้น: 15,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 52,794