ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • เดินทาง: พ.ย. 61 - ก.พ. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 26,900.-

 • เดินทาง: พ.ย. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 19,900.-

 • เดินทาง: พ.ย. 61 - มี.ย. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai lion air
  เริ่มต้น: 13,900.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 75,539