ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 25,999.-

 • เดินทาง: พ.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 17,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เรื่มต้น: 20,999.-

 • เดินทาง: 31 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 31,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai lion air
  เริ่มต้น: 13,999.-

 • เดินทาง: 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 39,999.-

 • เดินทาง: ต.ค.-ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 12,999.-

 • เดินทาง: พ.ย.-ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 14,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,383