ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • เดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 19,900.-

 • เดินทาง: มกราคม - เมษายน 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 20,777.-

 • เดินทาง: มกราคม - พฤษภาคม 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Airways
  เรื่มต้น: 21,900.-

 • เดินทาง :มีค - ตค 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 25,888
  เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน
  – อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว

 • เดินทาง: ก.พ. - เม.ย. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 18,777.-

 • เดินทาง : มีนาคม 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน Tigerair
  เริ่มต้น ฿ 16,888

 • เดินทาง : มค - มี.ค61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINE
  เริ่มต้น ฿21,555
  ไทเป – ไทจง – อารีซัน - เหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : มค - มี.ค60
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน TIGER AIR
  เริ่มต้น ฿16,888
  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : กพ - มีค 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้น ฿ 13,888

 • เดินทาง: มี.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 14,888.-

 • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
  เดินทาง: มี.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 13,988.-

 • เดินทาง: มี.ค. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 13,888.-

 • ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน
  เดินทาง: มี.ค. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 16,888.-

 • เดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เริ่มต้น: 14,999.-

 • เดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เริ่มต้น: 13,555.-

 • เดินทาง: 13-17 เม.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: China Airlines
  เริ่มต้น: 34,900.-

 • เดินทาง: 11 - 15 เม.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Thai Airways
  เริ่มต้น: 35,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: China Airlines
  เริ่มต้น: 22,555.-

 • เดินทาง: เม.ย. - พ.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เร่ิมต้น: 13,999.-

 • เดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เริ่มต้น: 9,999.-

 • เดินทาง: ก.พ. - เม.ย. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Nokscoot
  เริ่มต้น: 15,777.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Tiger Air
  เริ่มต้น: 14,888.-

 • เดินทาง: ม.ค. - มี.ค. 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: China Airlines
  เริ่มต้น: 25,888.-

 • เดินทาง: 11-15 เมษายน 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น: 33,900.-

 • เดินทาง: 13-17 เมษายน 61
  14-18 เมษายน 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: TIGER AIRLINES
  เริ่มต้น: 28,900.-

 • เดินทาง: 11-15 เมษายน 61
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: THAI AIRWAYS + THAI SMILE
  เริ่มต้น: 34,900.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 24,882