ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • รหัสทัวร์ : AZTPE02
  เดินทาง : มิ.ย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน: NOK SCOOT
  เริ่มต้นที่: ฿9,999.-

 • รหัสทัวร์ : AZTPE54
  เดินทาง : มี.ค. -มิย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน EVAAIR
  เริ่มต้นที่ 17,999.-
  เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์!!
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นชมวิวบนตึกไทเป101 อุทยานเย่หลิว
  หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE07_VZ
  เดินทาง : มิ.ย.- ก.ค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 4 คืน
  สายการบิน VIETJET AIR
  เริ่มต้นที่: 15,900.-

 • รหัสทัวร์ : AZTPE48
  เดินทาง : เม.ย- มิย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 24,999.-
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101
  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

 • รหัสทัวร์ : HASHTAG TAIWAN
  เดินทาง : พค/สค/ตค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAIAIRWAY
  เริ่มต้นที่ 18,999.-

 • รหัสทัวร์ : GO1TPE-BR007
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน EVA AIR
  เริ่มต้นที่ 20,888.-
  ตึก TAIPEI 101 ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,571