ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • รหัสทัวร์ : SDT02
  เดินทาง : 13 - 18เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 41,900.-
  ไทเป-อารีซัน-ทะเลสาบ-เกาสง-อุทยานทาโรโกะ
  นั่งรถไฟด่วนทาโรโกะ – ช้อปปิ้ง EDA-WORLD-อาบน้ำแร่

 • รหัสทัวร์ : SDT03
  เดินทาง : 12- 17เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 39,900.-
  ไทเป-อุทยานอารีซัน-พักทะเลสาบ-เที่ยวฟาร์มชิงจิ้ง


 • รหัสทัวร์ : SDT04
  เดินทาง : 13 - 16เม.ย.62
  ระยะเวลา: 3 วัน 3 คืน
  สายการบิน TIGER AIR
  เริ่มต้นที่ 22,888.-
  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง
  ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 • รหัสทัวร์ : SDT07
  โปรแกรมเดือน : 14 - 17เม.ย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINE
  เริ่มต้นที่ 27,900.-
  ชมงาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018
  วัดหลงซาน

 • รหัสทัวร์ : SDT08
  เดินทาง : 13 - 17เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINE
  เริ่มต้นที่ 29,900.-
  เที่ยว เหนือ กลาง ใต้ ไทเป

 • รหัสทัวร์ : TG09
  เดินทาง : 12 – 16 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้นที่ 31,888.-
  นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน
  TAICHUNG WORLD FLORA ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลก


 • รหัสทัวร์ : XW-T34
  เดินทาง : มี.ค.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 15,888.-

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE002_SL
  เดินทาง : กพ - มีค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LIONAIR
  เริ่มต้นที่ 14,900.-
  ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
  วัดเสวียนกวง และ วัดเหวินหวู่
  เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
  ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE003_SL
  เดินทาง : มี.ค. -เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAILIONAIR
  เริ่มต้นที่ 15900.-

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE01_BR
  เดินทาง: เมษายน 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 18,900.-

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE04_SL
  เดินทาง : กพ - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAILION AIR
  เริ่มต้นที่ 17,900.-

 • รหัสทัวร์ : BT-TPE08_SL
  เดินทาง: มีค. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน: THAILIONAIR
  เริ่มต้น: 12,900.-

 • รหัสทัวร์ : AZTPE54
  เดินทาง : มี.ค. -มิย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน EVAAIR
  เริ่มต้นที่ 17,999.-
  เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์!!
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นชมวิวบนตึกไทเป101 อุทยานเย่หลิว
  หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: TIGER AIR
  เริ่มต้น: 13,888.-

 • รหัสทัวร์ : GO1TPE-TG005
  เดินทาง: กพ - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 21,900.-

 • รหัสทัวร์ : GO1TPE-BR005
  เดินทาง: ม.ค - มิ.ค. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Eva Air
  เริ่มต้น: 25,888.-

 • รหัสทัวร์ : GO1TPE-TG001
  เดินทาง: 20- 24,21- 25 มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 35,888.-

 • รหัสทัวร์ : AZTPE48
  เดินทาง : เม.ย- มิย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 24,999.-
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101
  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

 • Premium Economy class
  รหัสทัวร์ : GO1TPE-BR004
  เดินทาง : 30เม.ย.-04 พ.ค.62,
  21 - 25 มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน EVAAIR
  เริ่มต้นที่ 33,888.-

 • รหัสทัวร์ : GO1TPE-BR007
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน EVA AIR
  เริ่มต้นที่ 20,888.-
  ตึก TAIPEI 101 ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว

 • รหัสทัวร์ : HASHTAG TAIWAN
  เดินทาง : พค/สค/ตค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAIAIRWAY
  เริ่มต้นที่ 18,999.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,640