ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน อุณหภูมิ 15-25 
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิ22-34 
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิ15 – 20 
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิ19– 25 


 • เดินทาง : 29ธค60-1มค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน TIGER AIR
  เริ่มต้น ฿ 26,900
  ไทเป –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – เหยหลิ่ว –จิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : 29 ธ.ค60-1ม.ค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 31,900
  ไทเป – ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • เดินทาง : 31ธ.ค60-3 ม.ค61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 31,900
  ไทเป – ไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : 29 ธ.ค60-2ม.ค61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้น ฿40,900
  พักรีสอร์ทบนฟาร์มชิงจิ้ง สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  ไทเป – ไทจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - AFTERNOON TEA

 • เดินทาง 29ธค-1ม.ค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINES
  เริ่มต้น ฿ 33,900
  ไทเป – อุทยานทาโรโกะ – นั่งเรือชมฝูงปลาโลมา

 • เดินทาง 30 ธ.ค-3ม.ค 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้น ฿ 36,900
  เที่ยวเหนือ จรดใต้ Count Down E-DA World
  ไทเป – ไทจง –อารีซัน -เกาสง – EDA WORLD
  ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน
  COUNT DOWN อาณาจักรสวนสนุก E-DA WORLD
  เที่ยวชมเมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร
  แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD

 • เดินทาง : 30ธ.ค60-2ม.ค61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน
  เริ่มต้น ฿ 32,900
  ไทเป – ไทจง – ป่าสนพันปี อุทยานอารีซัน
  อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยผิงซี


 • เดินทาง : พย60 - มีค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน china airline
  เริ่มต้น ฿ 26,555
  ไทเป-ไทจง–-พักบนรีสอร์ท ณ ฟาร์มชิงจิ้ง

 • เดินทาง : พ.ย60 - มี.ค61
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน CHINA AIRLINE
  เริ่มต้น ฿21,555
  ไทเป – ไทจง – อารีซัน - เหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : พ.ย60 - มี.ค60
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน TIGER AIR
  เริ่มต้น ฿16,888
  ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 • เดินทาง : พ.ย60 - มี.ค 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้น ฿12,888
  ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,828