ทัวร์เวียดนาม TOUR VIETNAM

เวียดนาม ( Vietnam ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Socialist Republic of Vietnam )
เวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก
ที่มาของชื่อประเทศเวียดนาม คำว่า "เวียด" เป็นมาจากภาษาจีน แปลว่า ไกลออกไกล หรือ เดินทางผ่านไป คำว่าเวียดหมายถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากจีนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ส่วน "นาม" แปลว่า ทิศใต้ ดังนั้นชื่อเวียดนามชื่อว่าดินแดนทางตอนใต้ของชาวเวียด หรือ ดินแดนที่ชาวเวียดนามอาศัยอยู่ ฤดูที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ทุกฤดู ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาอากาศค่อนข้างเย็นสบายซึ่งอยู่ในระหว่างเดือน ( ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ) 


 • เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย.61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน Air Asia
  เริ่มต้น ฿ 12,888

 • เดินทาง: มิ.ย. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 14,888.-

 • เดินทาง: พ.ค. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: VIETJET AIR
  เริ่มต้น: 7,888.-

 • เดินทาง : ม.ค. - มิ.ย.61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
  เริ่มต้น ฿ 12,888

 • เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย.61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน Air Asia
  เริ่มต้น ฿ 9,888

 • เดินทาง : พ.ค. - ก.ย.61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Nok Air
  เริ่มต้น ฿ 9,991

 • เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  เริ่มต้น ฿ 9,888

 • เดินทาง: พ.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Veitjet Air
  เริ่มต้น: 11,888.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Vietnam Airlines
  เริ่มต้น: 15,900.-

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

@POWERTRAVEL

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,593