ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะฮอร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะเรียวของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอย่างสูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน้อย ดินแดนของประเทศขยายอย่างต่อเนื่องโดยการแปรสภาพที่ดิน 

 


 • เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
  เริ่มต้น 12,888.-

 • เดินทาง : มี.ค. - ก.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน JETSTAR
  เริ่มต้น 9,888.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: สิงค์โปร แอร์ไลน์
  เริ่มต้น: 15,991.-

 • เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Jetstar
  เริ่มต้น: 11,991.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: สิงค์โปรแอร์ไลน์
  เริ่มต้น: 13,900.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: SINGAPORE AIRLINES
  เริ่มต้น: 11,888.-

Visitors: 40,817