เที่ยวบาหลี ทัวร์ บาหลี

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง

บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

ฤดูกาลท่องเที่ยว บาหลีสามารถเที่ยวได้เกือบตลอดปี สภาพอากาศแบ่งออกเป็นสองฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26-35 องศาเซลเซียส 


 • เดินทาง : พค - ตค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้น ฿ 16,888


 • เดินทาง : ธ.ค. 61 - ส.ค 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้น ฿ 22,999

 • เดินทาง : ต.ค. 61 - มี.ค 62
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้น ฿ 14,888.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 79,634