เที่ยวบาหลี ทัวร์ บาหลี

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง

บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

ฤดูกาลท่องเที่ยว บาหลีสามารถเที่ยวได้เกือบตลอดปี สภาพอากาศแบ่งออกเป็นสองฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26-35 องศาเซลเซียส 


 • เดินทาง : กค - ต.ค 61
  ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 24,999

 • เดินทาง : ก.ย - ต.ค 2017
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้น ฿ 20,999

 • เดินทาง : กค - ตค 61
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA
  เริ่มต้น ฿ 15,999

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 57,970