เที่ยวบาหลี ทัวร์ บาหลี

เที่ยวบาหลี...ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง

บาหลี  เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย

ฤดูกาลท่องเที่ยว บาหลีสามารถเที่ยวได้เกือบตลอดปี สภาพอากาศแบ่งออกเป็นสองฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26-35 องศาเซลเซียส 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

@POWERTRAVEL

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,593