เที่ยวRUSSIAรัสเซีย ทัวร์RUSSIAรัสเซีย

 รัสเซีย  ดินแดนหมีขาว เที่ยว 2 เมืองหลักคือ มอสโคว (Moscow) และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburgs)

ประเทศรัสเซียมี 4 ฤดูคือ

ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ
•ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
•ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
•ฤดูหนาว จะเริ่มในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
•ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

 

 


 • เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : เอมิเรตส์
  เริ่มต้น ฿ 38,900

 • มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน : การบินไทย
  เริ่มต้น ฿ 62,900

 • เดินทาง : 23- 29 ก.ย.61
  ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน QATAR
  เริ่มต้น ฿ 46,555

 • มอสโคว์ –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น
  เดินทาง : 22-28 ต.ค.61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 66,900

 • มอสโคว์ –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น
  เดินทาง : ก.ย - ธ.ค 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 57,900

 • มอสโคว์ - เมอร์มังส์
  เดินทาง : 22-28 ต.ค.61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 74,300

 • เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค 61
  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS
  เริ่มต้น ฿ 48,888

 • เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน : การบินไทย
  เริ่มต้น ฿ 57,888

 • เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค 61
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : การบินไทย
  เริ่มต้น ฿ 54,888

 • เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค 61
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : ETIHAD
  เริ่มต้น ฿ 29,888

 • เดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 61
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Qatar Airways
  เริ่มต้น ฿ 35,888

 • เดินทาง :8 - 15ส.ค.61,
  22 - 29 ส.ค.61
  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : Qatar Airways
  เริ่มต้น ฿ 55,888

 • เดินทาง : ส.ค. 61 - ก.พ. 62
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASTANA
  เริ่มต้น ฿ 45,555

 • เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน : AIR ASTANA
  เริ่มต้น ฿ 52,555

 • เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน : Singapore
  เริ่มต้น ฿ 36,888

 • เดินทาง : ต.ค - ธค 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 55,888

 • เดินทาง : ต.ค - พย 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿59,999

 • เดินทาง : ส.ค - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿38,998

 • เดินทาง : ธ.ค. 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿65,999

 • เดินทาง : ส.ค. - พ.ย. 61
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้น ฿57,888

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 48,297