Beautiful New Zealand 6 days
ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์–วอลเตอร์พีคฟาร์ม–
วานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์-อะคารัว–ล่องเรือชมโลมา-ไคร้สท์เชิร์ช
สายการบิน : แควตัส แอร์เวย์
วันเดินทาง : 7 – 12 กรกฏาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 77,900.-


BW. Grand tour New Zealand Nth &Sth 

เกาะเหนือ-เกาะใต้ เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 9 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
วันเดินทาง : 8 – 16 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 122,900.-

BW New Zealand North Island 6 days
นำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบิทตัน มูวีเซ็ต หมู่บ้านชาวฮอบบิท
ของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และเรื่อง 
“The Hobbit “ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก
สายการบิน : การบินไทย (TG)
วันเดินทาง : 6 – 11 กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 69,900.-

Visitors: 40,817