สุดยอดโปรโมชั่น ที่สุดแห่งประเทศไทย มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์
ภูฏาน 5 วัน 4 คืน  ทิมพู-พูนาคา-พาโร-วัดทักซัง
สายการบิน : Bhutan Airline 
วันเดินทาง :  01-05 / 07-11 / 14-18 / 21-25 มิถุนายน 2560 / 28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560
06-10 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กรกฎาคม 2560 
02-06 / 10-14 / 16-20 / 23-27 สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 45,900.-

ภูฏาน… ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า สายการบินภูฐาน แอร์ไลน์(B3)
พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : Bhutan Airline 
วันเดินทาง : 1-5, 07-11, 14-18, 21-25 มิถุนายน 2560/ 28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2560
 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 กรกฎาคม 2560
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 สิงหาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 49,900.-

Visitors: 24,883