เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี TOUR TURKEY

ประเทศตรุกี...ดินแดน 2 ทวีปเอเชียและยุโรป             ตุรกี...ดินแดนมหัศจรรย์ มีเมืองหลวง คือ กรุงอังการา (แต่เมืองที่มีประชากรมากที่สุด คือ อิสตันบูล)
เวลาของตุรกีช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน –เดือนพฤษภาคม)
ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน)
ฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน)
ฤดูหนาว (เดือน ธันวาคม – เดือนมีนาคม)

 


 • เดินทาง : กรกฎาคม 61
  ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน MAHAN AIR
  เริ่มต้น ฿ 30,927

 • เดินทาง : มิย - ตค 61
  ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน MAHAN AIR
  เริ่มต้น ฿27,999
  พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ

 • เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน MAHAN AIR
  เริ่มต้น ฿ 29,927

 • เดินทาง: พ.ค. - พ.ย 61
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 33,888.-

 • เดินทาง : ก.ย. 61
  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน Qatar Airways
  เริ่มต้น : 35,888.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: เอมิเรตส์
  เริ่มต้น: 31,900.-

 • เดินทาง : กย - ธค 61
  ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
  สายการบิน QATAR AIRWAY
  เริ่มต้น ฿ 32,927.-

 • เดินทาง : มิย - ตค 61
  ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
  สายการบิน AIR ASTANA
  เริ่มต้น ฿ 28,927.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 61
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 31,777.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 33,888.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 61
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 39,888.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 32,927.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: Turkish Airlines
  เริ่มต้น: 36,900.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 48,297