บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน (BI)
โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์
สายการบิน : รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ (Royal Brunei Airline)

วันเดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มิถุนายน 2560, 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 กรกฏาคม 2560
01-05, 15-19, 22-26, 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2560, 
08-12 สิงหาคม 2560
12-16, 19-23, 26-30 กันยายน 2560, 
03-07, 17-21, 24-28 , 31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2560
10-14 ตุลาคม 2560, 
07-11, 14-18 พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 22,900.-

มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ D5 วัน 4 คืน (BI)
โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์
สายการบิน : รอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (Royal Brunei Airline)
วันเดินทาง : 03-07, 10-14, 17-21  มิถุนายน 2560 /24-28 มิถุนายน 2560 /08-12 กรกฏาคม 2560
15-19, 22-26, 29 กรกฏาคม – 02 สิงหาคม 2560 /05-09, 19-23, 26-30 สิงหาคม 2560
12-16 สิงหาคม 2560 / 16-20, 23-27 กันยายน 2560
30 กันยายน -04 ตุลาคม 2560 /07-11, 14-18, 28 ต.ค. – 1 พฤศจิกายน 2560
21-25 ตุลาคม 2560 / 04-08, 11-15 พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 27,900.-

บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน (BI)
โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์
สายการบิน : รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (Royal Brunei Airline)
วันเดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18 มิถุนายน 2560 /07-09, 14-16, 21-23, 28-30 กรกฏาคม 2560
04-06, 18-20, 25-27 สิงหาคม 2560 /11-13 สิงหาคม 2560
15-17, 22-24 กันยายน 2560 / 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560
06-08, 27-29 ตุลาคม 2560 /13-15, 20-22 ตุลาคม 2560
03-05, 10-12 พฤศจิกายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 17,900.-

มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน (BI)
โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์
สายการบิน : รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (Royal Brunei Airline)
วันเดินทาง : 02-06, 09-13 มิถุนายน 2560 / 04-08, 18-22, 25-29 สิงหาคม 2560
11-15 สิงหาคม 2560 / 08-12, 15-19, 22-26, 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560
06-10, 13-17, 27-31, 20-24 ตุลาคม 2560 / 03-07, 10-14 พฤศจิกายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 25,900.-

Visitors: 24,882