ดุสิตธานี มัลดีฟส์ , DUSIT THANI MALDIVES

DUSIT THANI RESORT 

ผสมผสานการลงตัวอย่างอ่อนช้อยในรูปแบบความเป็นไทยกับทิวทัศน์  อันงดงานอลังการของมัลดีฟส์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรีสอร์ทหรูแห่งนี้รอบล้อมด้วยหาดทรายสีขาวทะเลสีฟ้าครามและทัศนีย์ภาพ 360 องศาของแนวปะการังที่โอบล้อมเกาะมุดดูห์ ในจังหวัดบาอะทอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศจากองศ์กรยูเนสโก้ใ้หเป็นเขตสงวนชีวมลทลแห่งแรกแห่งเดียวในโลกเดินทางเพียง 35นาทีโดยเครื่องบินทะเลตัวของทางโรงแรมจากสนามบินบนเกาะเมืองหลวงมาเล่ไปยังสนามบินภายในประเทศ ธาราวานดูจังหวัดบาอะทอล

 
 

  

  

Visitors: 91,571