FUKUOKA

คิวชู(Kyushu) – เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะใหญ่ฮอนชู มีเมืองท่าสำคัญๆหลายแห่งที่ใช้ติดต่อ ค้าขายกับชาวจีน และชาวตะวันตกมานานหลายร้อยปี โดยมีเมืองหลวงคือจังหวัดฟูกุโอกะ(Fukuoka) บนเกาะคิวชูมีแหล่งท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ ทั้ง ภูเขาไฟทั้งที่ยังไม่ดับ, เมืองตากอากาศออนเซนที่มีชื่อเสียง, สวนสนุก, สวนน้ำ, วัด, ศาลเจ้า, ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง และยังสามารถท่องเที่ยวได้ครบทุกฤดูกาลด้วย

เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ Winter in Fukuoka
เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม Spring in Fukuoka
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม Summer in Fukuoka
เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน Autumn in Fukuoka

   


 • รหัสทัวร์ : VTFUK02
  เดินทาง : 12-17 เมษ 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 49,900.-

 • รหัสทัวร์ : GJFUK01
  เดินทาง : 19-24 เม.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 55,900.-

 • รหัสทัวร์ : SL01
  ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส
  เดินทาง : มี.ค. - ตค.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LIONAIR
  เริ่มต้นที่ 19,888.-

 • รหัสทัวร์ : ZFUK02
  เดินทาง :11 – 15 เม.ย.62
  13 – 17 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LIONAIR
  เริ่มต้นที่ 33,999.-
  อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นที่ดีที่สุด ณ เมืองเบปปุ
  อะตอมมิคบอมป์, บ่อทะเลเดือด, ศาลเจ้าดาไซฟุ
  หมู่บ้านยูฟุอิน, ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

 • รหัสทัวร์ : ZFUK01
  เดินทาง : 24 – 28 เม.ย.62
  25 – 29 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 27,999.-
  ศาลเจ้าดาไซฟุ ,บ่อน้ำแร่เบปปุ
  บ่อทะเลเดือดที่ ยูมิ จิโกกุ
  หมู่บ้านยูฟูอิน, อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย

 • รหัสทัวร์ : ZFUK03
  เดินทาง : เม.ย.- กย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 21,999.-
  ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ชมหมู่บ้านยูฟูอิน
  เยือนบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกแห่งเบปปุ

 • รหัสทัวร์ : FUK-FUK001
  เดินทาง : 13-17 มี.ค. 62
  20-24 มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 43,900.-
  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์

 • รหัสทัวร์ : FUK-FUK 002
  เดินทาง : 26-30 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 48,999.-
  สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย)

 • รหัสทัวร์ : TGFUK01
  เดินทาง : เม.ย- พค.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 39,888.-
  อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย

 • รหัสทัวร์ : MJFUK01
  เดินทาง : 26 เมษ – 01พค 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 57,900.-
  สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย)
  ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ 6 บ่อ อาบทรายร้อน

 • รหัสทัวร์ : MJFUK002
  เดินทาง : 28 มี.ค. -2 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 57,900.-
  วัดนันโซอิน – บ่อน้ำร้อนจิโกกุ
  นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ

 • รหัสทัวร์ : VTFUK01
  เดินทาง : 28 มีค–1 เมษ
  5 – 9 เมษ 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 43,900.-
  ดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่สวนโอมุระ
  ล่องเรือชมซากุระที่แม่น้ำยานากาว่า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,638