ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว , เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว TOUR JAPAN TOKYO

 • เมืองโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย 
 • จุดเด่นของโตเกียว  สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งแนวโบราณสถาน วัดและศาลเจ้า สวนสวยงามที่ชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก
 • สถานที่ท่องเที่ยว    วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น โตเกียวสกายทรีหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ชมดอกซากุระบาน 
 • อุณหภูมิ  1.ฤดูหนาว (Winter) ตรงกับเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ( อุณหภูมิประมาณ 5-8 องศา ) 2. ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ตรงกับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม (อุณหภูมิประมาณ 9 - 18 องศา3ฤดูร้อน (Summer) ตรงกับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ( อุณหภูมิประมาณ 21-26 องศา ) 4.ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ตรงกับเดือน กันยายน- พฤศจิกายน (อุณหภูมิประมาณ  12 - 23 องศา)

 

                     สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) / NOKSCOOT(XW) /SCOOT(TR) 


 • รหัสทัวร์ : AZNRT07
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIRASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿23,999.-
  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส
  ทุ่งดอกเนโมฟีเลียและดอกวิสทีเรีย
  สวนดอกไม้ฮิตาชิ, พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ
  ภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

 • รหัสทัวร์ : AZNRT09
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIRASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿21,999.-
  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ
  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน


 • รหัสทัวร์ : XJ115
  เดินทาง : พฤษภาคม.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIRASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿19,888.-

 • รหัสทัวร์ : NRT15
  เดินทาง : เม.ย- พค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿19,999.-

 • รหัสทัวร์ : NRT05
  เดินทาง : เม.ย.- พค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่: ฿21,999.-

 • รหัสทัวร์ : NRT08
  เดินทาง : พฤษภาคม.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน Thai Lion Air
  เริ่มต้นที่: ฿19,999-

                     ทัวร์ญี่ปุ่น THAI AIRWAY / JAPAN AIRLINE  / ALL NIPPON 


 • รหัสทัวร์ : QE2HND-JL003
  เดินทาง : 25-30 มิ.ย.
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: JAPAN AIRLINES
  เริ่มต้นที่: ฿42,900.-

 • รหัสทัวร์ : HND01
  เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: JAPAN AIRLINES
  เริ่มต้นที่: ฿26,999.-

 • รหัสทัวร์ : QE2NRT-TG007
  เดินทาง : ก.ค.-ส.ค. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน: THAI AIRWAYS
  เริ่มต้นที่: ฿39,900.-


 • รหัสทัวร์ : NRT11
  เดินทาง : มิย - กย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่: ฿17,999.-

 • รหัสทัวร์ : XJ117
  เดินทาง : มิย - กย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIRASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿ 19,888.-

 • รหัสทัวร์ : NRT12
  เดินทาง : มิย - กย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIRASIA X
  เริ่มต้นที่: ฿18,999.-

 • รหัสทัวร์ : QE2NRT-XJ001
  เดินทาง :ก.ค.- ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน: AIR ASAI X
  เริ่มต้นที่: ฿26,900.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,569