ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว , เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว TOUR JAPAN TOKYO

 • เมืองโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย 
 • จุดเด่นของโตเกียว  สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งแนวโบราณสถาน วัดและศาลเจ้า สวนสวยงามที่ชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก
 • สถานที่ท่องเที่ยว    วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น โตเกียวสกายทรีหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ชมดอกซากุระบาน 
 • อุณหภูมิ  1.ฤดูหนาว (Winter) ตรงกับเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ( อุณหภูมิประมาณ 5-8 องศา ) 2. ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ตรงกับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม (อุณหภูมิประมาณ 9 - 18 องศา3ฤดูร้อน (Summer) ตรงกับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ( อุณหภูมิประมาณ 21-26 องศา ) 4.ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ตรงกับเดือน กันยายน- พฤศจิกายน (อุณหภูมิประมาณ  12 - 23 องศา)

 


 • รหัสทัวร์ : PJP11K -TG
  เดินทาง : 10 - 14 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI AIRWAY
  เริ่มต้นที่ 47,900.-


 • รหัสทัวร์ : JXW18
  เดินทาง : มี.ค. -เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 23,888.-

 • รหัสทัวร์ : XJ97
  ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ
  โปรแกรมเดือน : มีค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 23,888.-

 • รหัสทัวร์ : NRT09
  เดินทาง : มี.ค. - เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 29,999.-

                     สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) / NOKSCOOT(XW) /SCOOT(TR) 


 • รหัสทัวร์ : NRT10
  เดินทาง : มี.ค. - เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 29,999.-

 • รหัสทัวร์ : JXJ13
  โปรแกรมเดือน : เมษ – พค62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 18,900.-

 • รหัสทัวร์ : XJ95
  โปรแกรมเดือน : มีค – เมษ 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 23,888.-

 • เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  เริ่มต้น ฿22,888

 • เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน SCOOT
  เริ่มต้น ฿26,888

 • เดินทาง : เมษายน62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน SCOOT
  เริ่มต้น ฿28,888

 • รหัสทัวร์ : NRT15
  เดินทาง : เม.ย- พค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIR ASIA X
  เริ่มต้นที่ 19,999.-

 • รหัสทัวร์ : AZNRT07
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 23,999.-
  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส
  ทุ่งดอกเนโมฟีเลียและดอกวิสทีเรีย
  สวนดอกไม้ฮิตาชิ, พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ
  ภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

 • รหัสทัวร์ : AZNRT09
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 21,999.-
  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ
  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน


 • รหัสทัวร์ : ZNRT15
  เดินทาง : พฤษภาคม 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION AIR
  เริ่มต้นที่ 23,999.-
  ฟูจิ – โตเกียว – นาริตะ
  นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับ วิวภูเขาไฟฟูจิ

                     ทัวร์ญี่ปุ่น THAI AIRWAY / JAPAN AIRLINE  / ALL NIPPON 


 • รหัสทัวร์ : JPSAKURA
  เดินทาง :27 มี.ค. -2 เม.ย.62
  4-9 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 47,900.-
  สวนอุเอะโนะ” สถานที่ ชมซากุระ
  นมัสการขอพรจากไดบุทสึ

 • รหัสทัวร์ : JPTG
  เดินทาง : 15-20 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 55,900.-
  เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-ชมซากุระ-โตเกียว


 • รหัสทัวร์ : JPTG02
  เดินทาง : 16-22 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 57,900.-
  ทุ่งดอกทิวลิป ณ“สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค”
  ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ
  ดอกวิสทีเรีย

 • รหัสทัวร์ : JPTG03
  เดินทาง :19-25 เม.ย.62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 66,900.-
  ทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
  ดอกวิสทีเรีย ณ สวนอาชิคางะ
  ล่องเรือ “GEIBIKEI”

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,638