ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว , เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว TOUR JAPAN TOKYO

 • เมืองโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก และเมืองเก่าแก่เมืองนี้ก็มีที่เที่ยวมากมาย 
 • จุดเด่นของโตเกียว  สถานที่เที่ยวในโตเกียว มีทั้งแนวโบราณสถาน วัดและศาลเจ้า สวนสวยงามที่ชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย คือ เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก
 • สถานที่ท่องเที่ยว    วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น โตเกียวสกายทรีหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ลานสกีฟูจิเท็น  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ชมดอกซากุระบาน 
 • อุณหภูมิ  1.ฤดูหนาว (Winter) ตรงกับเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ( อุณหภูมิประมาณ 5-8 องศา ) 2. ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ตรงกับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม (อุณหภูมิประมาณ 9 - 18 องศา3ฤดูร้อน (Summer) ตรงกับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ( อุณหภูมิประมาณ 21-26 องศา ) 4.ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ตรงกับเดือน กันยายน- พฤศจิกายน (อุณหภูมิประมาณ  12 - 23 องศา)

 


 • รหัสทัวร์ : JXJ11
  โปรแกรมเดือน : กพ – มีค62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 21,988.-

 • รหัสทัวร์ : JXJ12
  โปรแกรมเดือน : มีค - เมษ 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 19,888.-

 • รหัสทัวร์ : JXW16
  โปรแกรมเดือน : มค – มีค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 23,900.-

 • รหัสทัวร์ : JXW17
  โปรแกรมเดือน : มค – มีค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 23,888.-

 • รหัสทัวร์ : XJ97
  โปรแกรมเดือน : มีค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 25,888.-

 • เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIR ASIA X
  เริ่มต้น ฿ 21,999

                     สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) / NOKSCOOT(XW)


 • รหัสทัวร์ : JXJ13
  โปรแกรมเดือน : เมษ – พค62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 18,900.-

 • รหัสทัวร์ : XJ95
  โปรแกรมเดือน : มีค – เมษ 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 23,888.-

 • เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน SCOOT
  เริ่มต้น ฿26,888

 • เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIR ASIA X
  เริ่มต้น ฿ 23,999

 • เดินทาง : เมษายน62
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน SCOOT
  เริ่มต้น ฿28,888

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 75,538