OTHER PLACE

นอกจากนั้นการเดินทางจากเมืองหลัก เช่น โตเกียว , นาโกย่า , เกียวโตเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวก็สะดวก ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ,ทาคายาม่า,เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าภาคภูมิใจของญี่ปุ่นด้วย  ยังมีเมือง “ฮากุบะ”, “ที่ราบสูงชิกะ” และบ่อน้ำร้อนโนซาว่าที่โดดเด่นในฐานะเป็น สโนว์รีสอร์ท ชั้นนำของญี่ปุนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากทุกปี  “นากาโน่” จะเป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์แล้ว คุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของประเทศที่อุทยาน “ลิงภูเขา” จิโกกุดานิ คุณจะได้ชมลิงญี่ปุ่นหรือ “สโนว์มังกี้” ขณะลงแช่บ่อน้ำร้อนกลางแจ้งซึ่งหาชมได้ยาก 


 • รหัสทัวร์ : XJ106
  ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์
  เดินทาง : เม.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 25,888.-

 • รหัสทัวร์ : PJP0052-SL
  เดินทาง : มีนาคม.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION
  เริ่มต้นที่ 22,999.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง
  ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ
  สัมผัสหิมะ-ลานสกี และเครื่องเล่นต่างๆที่ WASHIGATAKE SKI


 • รหัสทัวร์ : PJP0051-SL
  เดินทาง : มี.ค. -พค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION
  เริ่มต้นที่ 19,999.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
  ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 • รหัสทัวร์ : PJP0054-SL
  เดินทาง : มี.ค. -พค.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION
  เริ่มต้นที่ 22,999.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
  เที่ยวเกียวโตแบบเต็มวัน ชงชาแบบญี่ปุ่น ฟูชิมิอินาริ
  ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 • รหัสทัวร์ : PJP0053-SL
  เดินทาง : มี.ค. -เม.ย.62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LIPN
  เริ่มต้นที่ 24,999.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง
  ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ
  ชมความสวยงามของซากุระ CHERRY BLOSSOM

 • รหัสทัวร์ : PJP0055-SL
  เดินทาง : เม.ย.- มิย 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI LION
  เริ่มต้นที่ 24,999.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ หอคอยนาโกย่า


 • รหัสทัวร์ : XJ107
  ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง
  เดินทาง : เม.ย.- พค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 27,888.-
  สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
  เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโก

 • รหัสทัวร์ : XJ98
  ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น
  เดินทาง : เม.ย-พค.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 29,888.-
  อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะ


 • รหัสทัวร์ : XJ99
  ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ
  เดินทาง : เม.ย- พค.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 32,888.-
  สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
  เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 • รหัสทัวร์ : AZNGO06
  เดินทาง : พฤษภาคม 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIAX
  เริ่มต้นที่ 27,999.-
  -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -ที่ทำการเมืองเก่า -เขตเมืองเก่าซันมาซิซึจิ
  ขปราสาทมัตซึโมโต้ -กำแพงหิมะ -อิออน -ศาลเจ้าโอสึคันนง
  -ถนนช้อปปิ้งโอสุ -ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ -มิตซุยเอ้าท์เล็ท

 • รหัสทัวร์ : NGO05
  TAKAYAMA JAPAN ALPS
  เดินทาง : พค - มิย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 25,999.-

 • รหัสทัวร์ : JXW28
  เดินทาง : เม.ย- มิย .62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน NOKSCOOT
  เริ่มต้นที่ 29,888.-
  เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ
  ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

 • รหัสทัวร์ : XJ89
  เดินทาง : เม.ย- มิย .62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 23,900.-
  JAPAN ALPS กำแพงหิมะ
  นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินจาอิเสะ

 • รหัสทัวร์ : XJ108
  ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง
  เดินทาง : เม.ย.- พค 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน AIRASIA X
  เริ่มต้นที่ 29,888.-


 • รหัสทัวร์ : PJP51-JL
  เดินทาง : 21-25 พ.ค.,
  28 พ.ค.-1 มิ.ย.62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน JAPAN AIRLINE
  เริ่มต้นที่ 36,888.-
  เยือนเมืองนาโกย่า ปราสาทนาโกย่า เมืองมิโนะ เมืองเซกิ Hamonoyasan ชมปราสาทมัตสึโมโต้
  ชมเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ
  เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)
  เมืองเก่าฮิดะทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 • รหัสทัวร์ : JAPAN ALPS NO.1
  โตเกียว-ทิวลิป-ฟูจิ-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์
  เดินทาง : เม.ย.62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 52,900.-
  ชมทุ่งทิวลิป SAKURA TULIP FESTIVAL
  เส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)

 • รหัสทัวร์ : JAPAN ALPS NO.2
  โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว
  เดินทาง :15-21 เม.ย.62
  19-25เม.ย.62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 59,900.-
  เส้นทาง เจแปนแอลป์ ,ดอกซากุระ ณสวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
  ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK

 • รหัสทัวร์ : MJ-SNOWWALL JL
  เดินทาง : 18 – 23 เม.ย.62
  16 – 21 พค 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน JAPAN AIRLINE
  เริ่มต้นที่ 47,900.-

 • รหัสทัวร์ : MJ-GRAND-TG
  เดินทาง : 26 เมษ – 02 พค 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 63,900.-

 • รหัสทัวร์ : AZNGO03
  เดินทาง : พฤษภาคม 2562
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน JAPAN AIRLINE
  เริ่มต้นที่ 39,999.-
  ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
  เขตเมืองเก่าซันมาซิซึจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - กำแพงหิมะ
  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง

 • รหัสทัวร์ : NAGOYASQ
  เดินทาง : 16 – 20 พค 62
  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน SINGAPORE
  เริ่มต้นที่ 39,999.-
  หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ ,กำแพงหิมะ ,เขื่อนคุโรเบะ
  ชมปราสาทมัตสึโมโต้

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,639