สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร และ บริเตน เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ 
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 • เดินทาง: ก.พ. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 39,999.-

 • เดินทาง: ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Qatar Airways
  เริ่มต้น: 52,999.-

 • เดินทาง: ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Royal Brunei Airlines
  เริ่มต้น: 29,999.-

 • เดินทาง: ม.ค. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Singapore Airlines
  เริ่มต้น: 45,999.-

 • เดินทาง: เม.ย. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Royal Brunei Airlines
  เริ่มต้น: 52,999.-

 • เดินทาง: พ.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 42,991.-

Visitors: 67,963