ทัวร์อินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก นอกนั้นยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำไทย พม่า และอินโดนีเซีย และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก


 • เดินทาง: ส.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน: Air Asia
  เริ่มต้น: 12,900.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Spice Jet
  เริ่มต้น: 22,991.-

 • เดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Spice Jet
  เริ่มต้น: 20,991.-

Visitors: 57,970