ทัวร์เนปาล

ประเทศเนปาล  หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ มีพื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 27 ล้านคน ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลก และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 41 ของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศเนปาลแยกจากประเทศบังกลาเทศด้วยฉนวนศิลิกูริ (Siliguri Corridor) แคบ ๆ ในประเทศอินเดีย และแยกจากประเทศภูฏานด้วยรัฐสิกขิมของอินเดีย กรุงกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของประเทศ


 • เดินทาง: 28 ก.ย. - 1 ต.ค. , 7 - 10 ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เริ่มต้น: 16,661.-

 • ดินทาง: ก.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: Thai Lion Air
  เริ่มต้น: 12,221.-

Visitors: 67,962