โปรโมชั่นทัวร์


 • รหัสทัวร์ : OGHKG01
  เดินทาง : พฤษภาคม.62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน EMIRATE
  เริ่มต้นที่ 9,999.-
  นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน

 • รหัสทัวร์ : MFM02
  เดินทาง : เม.ย.- กย 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน AIR ASIA
  เริ่มต้นที่ 9,999.-

 • รหัสทัวร์ : SIN-FLOWSL
  เดินทาง : เม.ย.- ตค 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน Thai Lion Air
  เริ่มต้นที่ 8,888.-

 • เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : THAI SMILE
  เริ่มต้น 9,999.-

 • เดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: แอร์เอเชีย
  เริ่มต้น: 8,888.-

 • เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  เริ่มต้น ฿8,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน: MYANMARAIRWAY
  เริ่มต้น: 7,999.-

 • เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน AIR ASIA
  เริ่มต้น 7,999.-

 • เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้น 9,900.-

 • เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้น 6,900.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

   

Visitors: 87,230