สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเวียดนามเหนือ
 
เมืองฮานอย
 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวส่วนตัวของอดีตผู้นำประเทศเวียตนาม และการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก และต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของคนในชาติอีกด้วย มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่น่าสนใจ สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นี้ มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า บ้านมังกร พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ก็เป็นเสมือนสถานที่ส่วนตัวทั่วๆ ไป ทุกห้องทุกชั้นมีเฉพาะเรื่องราวของเจ้าของบ้านเต็มไปหมด มีการจัดอย่างเป็นระเบียบ มีการแบ่งหมดหมู่อย่างชัดเจน อาคารนี้มี 2 ชั้น บนระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นสายน้ำไซ่ง่อนได้เป็นอย่างดี มีเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่จอดอยู่มากมาย 
 
โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ
เป็นการแสดงหุ่นกระบอกของเวียดนาม มีการแสดงเฉพาะที่ฮานอย ในโรงละครริมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม บนถนนดิงห์เตียมฮว่าง หุ่นกระบอกน้ำ ใช้ผู้เชิดอยู่หลังมู่ลี่ไม้ไผ่ที่ มีการพรางไว้ ตัวหุ่นเชิดจะอยู่ที่ปลายไม้ที่ยาวพอที่จะยื่นออกมานอกฉากที่ผู้เชิดบังคับ มีกลไกบังคับมือหรืออวัยวะของหุ่นที่ทำจากไม้ฉำฉาที่เบาและพยุงน้ำหนักเมื่อ อยู่ในน้ำ และการเชิดต้องไม่ให้เห็นไม้บังคับหุ่น จึงทำให้ดูเหมือนหุ่นมีลีลาของตนเอง
 
อ่าวฮาลอง, หินจุมพิต
 ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ตามตำนานพื้นบ้านได้กล่าวไว้ว่า นอดีตนานมาแล้ว ระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออก อัญมณีเหล่านี้กลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าว เป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จและก่อตั้งประเทศซึ่งต่อมา ก็คือเวียดนามในปัจจุบัน บางตำนานสมัยใหม่ก็กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันยังมีสัตว์ในตำนานที่ชื่อว่า Tarasque อาศัยอยู่ที่ก้นอ่าว
 
 
 
 
อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง
เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนามที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ในอำเภอ โบจักห์ และ อำเภอ มินห์หัว จังหวัดควงบินห์ ห่างจาก ฮานอยมาทางใต้ประมาณ 500 กิโลเมตร เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่ 857.54 ตารางกิโลเมตร อุทยานนี้มีชื่อเสียงในความสวยงามของถ้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่
 
 
 

ทะเลสาบคืนดาบ
 
 
 วัดหง๊อกเซิน

-วิหารวรรณกรรม 
-สุสานโฮจิมินห์

-เจดีย์เสาเดียว
-พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม
-ถนนสายเก่าเมืองเว้
เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลางริมฝั่งแม่น้ำหอม  เป็นเมืองเอกของจังหวัดถัวเทียน-เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมืองสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเว้ส่วนใหญ่จะเป็นป้อมปราการ พระราชวังหลวง และสุสานจักรพรรดิหมู่โบราณสถานในเมืองเว้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536เว้เป็นเมืองที่เงียบสงบและน่าค้นหา มีบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเกิดที่เมืองนี้ หรือได้เคยมาเยือนเมืองนี้ ปัจจุบันเว้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ เวียดนาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น 
-นครจักพรรดิไดโนย


-วัดเทียน มู
-สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก

-สุสานพระเจ้าไคดิงห์
-สุสานพระเจ้ามิงห์หม่าง

-แม่น้ำหอม


-อุโมงค์หวิงห์มว๊อก

                                                           

                                                    ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนามใต้.

 
       พิพิธภัณฑ์สงคราม  โฮจิมินห์    (เวียดนามใต้)
  
 

พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) ภายในอาคารของพิพธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เดี่ยวกับการปกป้องประเทศ ชัดเจน อาทิภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้นภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบินและรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพธภัณฑ์

 

       
     อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์    (เวียดนามใต้)
    
 

 ตั้งอยู่ริมฝั่นแม่น้ำไซง่อน ใกล้ตัวเมืองโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ 2406 เป็นสถานที่จัดแสดง เกียวกับประวัติของผู้นำประเทศเวียดนามในการต่อสู่เพื่อ เรียกร้องอิสรภาพจากชาวตะวันตก เป็นอาคาร 2 ชั้น บนชั้นสองสามารถมองเห็น แม่น้ำไซ่งอนอย่างสวยงาม
                        โบสถ์นอร์ทเธอดาม (เวียดนามใต้)
                        ไปรษณีย์กลาง (เวียดนามใต้)
ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครโฮจิมินห์ บนถนน Han Thuyen สร้างขึ้นสมัย พ.ส 2420 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี มีลักษณะหลังคาสูงสร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอานานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้าเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่งอนและได้สร้างตามต้นแบบของฝรั่งเศส

 วัดเทียนหัว  วัดจีน ในเขตไซน่าทาวน์  (เวียดนามใต้)
                        ตลาด Binh Tay   (เวียดนามใต้)

ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชวพุทธกวางตุ่งในช่างปลายศตวรรษ ที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอัตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
ตั้งอยู่บนถนน เลเลย (Le Loi ) มีหอนาฬเป็นสัญลักษณ์ ใกล้ กับจตุรัสโฮจิมินห์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2457 บนเนื้อที่ 1 ตารางกิโลเมตร ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลูกราคาไม่แพง
  "มุ่ยเน่ " จังหวัด  ฟานเทียด /ธารน้ำสีแดง สิ่งมหัสจรรย์ของโลก/
"ดาลัด"   เมืองตากอากาศ และเมืองดอกไม้เมืองหนาว
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า  / นั่งรถลาง/

"มุ่ยเน่" ชื่อ Doi Cat hong  แต่เดิมเป็นหมู่ชาประมงเล็กๆ  ซึ่งแห้งแล้ง มีเอกลักษณ์ ภูเขาทรายสีแดง สีขาว  เกิดจากการรวมตัวของหินทราย เป็นก้อนภู้เขา สวยงามกว้างไกลสุดสายตา และเริ่มเป็นที่ รู้ของจักนักท่องเที่ยว เยอะมากขึ้นรัฐบาลได้พัฒนาส่งเสริมเป็นที่ท่องเที่ยว เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเวียดนามใต้แล้วไม่ควรพลาด
 
 
 
 
 
 
''ดาลัด '' ตั้งอยู่ในตลาดลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึง แหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ ทะเลสาบซวนฮวาง โบสถ์คริสต์ คอนแวนต์โดเมนเดอมารี พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่
 ธารน้ำสีแดง สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ซุ่นเตียน
 
 
 
 
 
.....................................................................................................................................................................

ฮอยอัน
เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่าง ดี
-เมืองเก่าฮอยอัน
-ตลาดฮอยอัน
-วัดฟุกเกี๋ยน
-สมาคมฟุกเกี๋ยน
-สะพานญี่ปุ่น
-บ้านเลขที่ 101
หวุงเต่า
-หาดถุ่ยวัน
-วิลล่าบลองเว่

....................................................................................................................................................................

เมืองดานัง
เพราะความที่เป็นเมืองท่าสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง มีสนามบินนานาชาติดานังที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่โบราณสถานหมี่เซินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลก พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจามที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคสมัยใด แหล่งหินอ่อนบนภูเขาธาตุทั้งห้า และชายหาดนอนเนื๊อกที่ชาวต่างชาติยกย่องว่าสวยงามไม่แพ้ชายหาดใดในโลก ทำให้ปัจจุบันดานังไม่ได้เป็นแค่เมืองท่าริมแม่น้ำหานที่ใช้เพียงขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ยังทำหน้าที่เป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกอีกด้วย
-แม่น้ำหาน
-โบสถ์คริสต์
-วัดกาวได๋
-วัดกวางมินห์
-อ่าวดานัง


-ภูเขาหินอ่อน 
 

ดาลัด
ดาลัด ตั้งอยู่ในตลาดลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึง แหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ ทะเลสาบซวนฮวาง โบสถ์คริสต์ คอนแวนต์โดเมนเดอมารี พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่
-ทะเลสาบซวนฮวาง
-โบสถ์คริสต์

-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่
.....................................................................................................................................................................

ฮอยอัน
เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้ อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่าง ดี
-เมืองเก่าฮอยอัน
-ตลาดฮอยอัน
-วัดฟุกเกี๋ยน
-สมาคมฟุกเกี๋ยน
-สะพานญี่ปุ่น
-บ้านเลขที่ 101
หวุงเต่า
-หาดถุ่ยวัน
-วิลล่าบลองเว่
 

   
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.