ภูมิอากาศของประเทศพม่า


ประเทศพม่า มีภูมิอากาศในเขตโซนร้อน โดยมี 3 ฤดู ดังนี้
• อากาศเย็นสบาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ อากาศจะแห้ง และมีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 21 ถึง 28 องศาเซลเซียส
• ฤดูร้อน (แห้ง) ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่าง 30 และ 40 องศาเซลเซียส
• ฤดูฝน (มรสุม) มีผลตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง กันยายนber โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่าง 25 และ 30 องศาเซลเซียส และมีพายุฝนบ่อย และความชื้นสูง

ใน Yangon จะมีฝนตกปรอยๆ ตอนเช้าตรู่ และช่วงบ่าย ในขณะที่มีฝนตกที่ Bagan และ Mandalay เล็กน้่อย ส่วนอากาศรอบๆ Inlay Lake และ Shan State เย็นสบายตลอดปี แต่จะเย็นในเวลากลางคืนตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์

 


  

 
 
 
Copyright ? 2006-2010 www.powertravels.com All Rights Reserved.