ทัวร์อเมริการ

สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ (United States) หรือ อเมริกา (America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ โดย 48 รัฐและเขตปกครองกลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศตะวันออกและข้ามช่องแคบเบริงจากประเทศรัสเซียทางทิศตะวันตก และรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง ดินแดนของสหรัฐกระจายอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเขตเวลาเก้าเขต ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสัตว์ป่าของประเทศหลากหลายอย่างยิ่ง


 • รหัสทัวร์: GQ3SFO-MU001
  เดินทาง: ก.ย. - ธ.ค.62
  ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
  สายการบิน: CHINA EASTEN
  เริ่มต้น: ฿75,900.-

 • รหัสทัวร์: GQ3JFK-BR001
  เดินทาง: ต.ค. 62 - ม.ค. 63
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: ฿96,888.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 108,694