ทัวร์พม่า

“พม่า” เป็นประเทศท่องเที่ยวยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในหมูชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆ มากมาย ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก  พม่า จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
พระธาตุอินทร์แขวน,มหาเจดีย์ชเวดากอง ,เทพทันใจ,พระมหามัยมุนี,สะพานอูเบ็ง,พระราชวังมัณฑะเลย์,ทะเลสาบอินเล ,พุกาม


 • เดินทาง: 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
  31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: MYANMAR AIRWAY
  เริ่มต้น: 14,999.-

 • เดินทาง: 29 - 31 ธันวาคม
  30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: MYANMAR AIRWAY
  เริ่มต้น: 16,900.-

 • เดินทาง: 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้น: 14,999.-


 • เดินทาง: ก.ค. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: MYANMAR AIRWAY
  เริ่มต้น: 9,888.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้น: 10,888.-

 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: THAI LION AIR
  เริ่มต้น: 9,888.-

 • เดินทาง: ต.ค. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน: MYANMAR AIRWAY
  เริ่มต้น: 8,599.-

 • เดินทาง: ก.ย. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน: AIR ASIA
  เริ่มต้น: 7,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. 61 - ก.พ. 62
  ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Thai Air Asia
  เริ่มต้น: 18,900.-

 • เดินทาง: พ.ย. 61 - มี.ค. 61
  ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน: THAI LION AIR
  เริ่มต้น: 6,999.-

 • เดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: เมียนมาร์ แอร์เวย์
  เริ่มต้น: 18,900.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  สายการบิน: Bangkok Airways
  เริ่มต้น: 7,900.-

 • เดินทาง: พ.ย. 61 - ก.ค. 62
  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน: AIRASIA
  เริ่มต้น: 11,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,963