Thulhagiri Island Resort- ตุรากิรี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท

THULHAGIRI ISLAND RESORT 

รีสอร์ท 4 ดาว THULHAGIRI เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่บนเกาะที่รายล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและปะการัง ตั้งอยู่ไม่ไกลสนามบิน มัลดีฟส์ มีห้องพักให้บริการทั้งแบบบนหาดและกลางน้ำ อาหารครบทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น อาทิ ค็อกเทล ม็อกเมล เบียร์ ไวน์ ชา กาแฟ แซนวิชและเค้ก รวมไปถึงทริปดำน้ำดูปะการัง/ล่องเรือตกปลา การเดินทางจากสนามบินไปยังรีสอร์ท ใช้การเดินทางโดย Speedboat ระยะเวลาในการเดินทาง 15 นาที แพ็คเกจแบบ All-Inclusive เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่ม รวมทั้งกิจกรรมของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้นและตกปลา


ท่องเที่ยวแบบคุ้มประหยัด *อนุญาตให้เด็กเข้ากลางน้ำพักได้*    

 
Special Promotin! (เฉพาะช่วงเดินทางระหว่างวันที่ 15 May 2024 - 25 Jul 2024)
 ✓ 
สิทธิพิเศษ ฟรี! ทริปดำน้ำ หรือ ตกปลายามเย็น *(ตามตารางที่จัด เลือกได้หนึ่งอย่าง)


 
Promotion! : ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด*
Period : 01 Jun.2024 - 25 Jul.2024
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
Room type2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Standard Deluxe 17,600 24,100 30,600
  Water Bungalow 19,900 27,800 35,500
  Superior Water Bungalow 22,200 31,000 38,700 
 


Period : 01 - 31 May.2024
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
Room type  2 Nights  3 Nights  4 Nights
  Standard Deluxe 20,000 27,700 35,300
  Water Bungalow 22,900 32,100 41,200
  Superior Water Bungalow 25,400 35,800 45,100
  
  ราคาเตียงเสริม / ราคาเด็ก
(เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
  ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป สอบถาม สอบถาม สอบถาม
  Extra Child อายุ 2 - 11.99 ปี  12,400   17,600   22,900 
  Extra Infant อายุ 0 - 1.99 ปี
500 700 1,000


อัตราค่าบริการรวม :

 รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน ด้วยเรือเร็ว (Speedboat)
 ค่าที่พักในรีสอร์ทตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก
 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำพร้อมเครื่องดื่มและกิจกรรมตามเงื่อนไขของรีสอร์ท
 การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบินมาเล่
 ฟรี! ทริปดำน้ำ หรือตกปลายามเย็น (ตามตารางที่จัด เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 บริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
 บริการอุกปกรณ์ดำน้ำตื้น
 บริการของว่างระหว่างวัน
 บริการ Wi-Fi พื้นที่ส่วนกลาง
 ประกันภัยในการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ภาษีและ Service charge ประเทศมัลดีฟส์อัตราปัจจุบัน
 Welcome drinks เมื่อเดินทางมาถึงรีสอร์ท


อัตราค่าบริการไม่รวม :

✗ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
✗ ดำน้ำลึก , มินิบาร์ , การรับประทานอาหหารหรือสันทนาการใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
 


 เงื่อนไขการเข้าพัก :

 • ช่วงปกติพัก 2 คืน
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราการแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคาและอัตราภาษีของประเทสมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GSTและภาษีอื่น ๆ) ซึ่งอาจจะมีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการฟรีข้างต้นจะต้องแจ้งให้ทราบในเวลาที่ทำการจอง และจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนบนบัตรกำนัลเดิมของลูกค้า
 • งานแต่งงานควรมีอายุไม่เกิน 12 เดือนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ฮันนีมูน ต้องแสดงสำเนาทะเบียนสมรสเมื่อเช็คอิน
 • ต้องเข้าพักอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไปเพื่อรับสิทธิประโยชน์ฮันนีมูน
 • สามารถจัดอาหารค่ำริมชายหาดได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :

 • ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ 40 - 35 วันก่อนการเดินทาง
 • ชำระ 100%  หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง


  การยกเลิก :

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน
 • 45 - 31 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่ทำการจองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วันก่อนการเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทางตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 


หมายเหตุ : 

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2 - 11.99 ปี หรือไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันเดินทาง)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทุกบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวงต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของทางบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่าง ๆ
 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,444