OBLU Select Lobigili

Oblu Select Lobigili Maldives ★★★★★

เป็นรีสอร์ท 5 ดาวในประเทศมัลดีฟส์ที่เปิดใหม่ในปี 2022 อยู่ในเครือโรงแรม Atmoshere ซึ่งให้บริการแบบ All Inclusive meal planที่ผู้เช้าพักไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้รีสอร์ท Oblu Select Lobigili มี "จุดเด่นคือมีห้องอาหารใต้น้ำ" ให้บริการอีกแห่งในประเทศมัลดีฟส์รีสอร์ทนี้เหมาะสำหรับคู่รักเพราะเป็นรีสอร์ท Adult Oriented”

*Oblu Select Lobigili อนุญาตให้แขกอายุตั้งแต่ 18 ปีเข้าพักเท่านั้น*

 

 


Special Promotion! 

 พิเศษ! ฟรี! ดินเนอร์หรู ณ ห้องอาหารใต้น้ำ 1 ครั้ง (สำหรับท่านที่จอง 4 คืนขึ้นไป)
 ฟรี! บริการสปา 45 นาที 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (สำหรับท่านที่จอง 4 คืนขึ้นไป)
 กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้งต่อท่าน ต่อการเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 กิจกรรม Guide Snorkeling 1 ครั้ง ต่อการเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


 

Honeymoon Benefits and Conditions :

 Romantically shaped Bed decoration - once per stay (Turn-down service would be on the 01st or 02nd evening depending on the arrival time.)
 Romantic candle-light dinner for the couple once during stay.
 One honeymoon cake
 Romantic Turn-down service - Aromatic bubble bath - one per stay (on reguest.)

Honeymoon Memento as a parting honeymoon gift.
ELIGIBILITY : within 1 YEAR from date of wedding with a COPY of certificate presented
VALIDITY : All year for villa categories Nest Water Villa, Sunset Beach Pool Villa, Sunnest Water Pool Villa.
MINIMUM STAY : 4 Nights and above with compliments.

 


 

Promotion! : ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด*

THE LOBI PLAN (All Inclusive) + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม

Period : 1 May 2024 - 31 Oct 2024

*สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type (พักคู่) 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Nest Water Villa N/A 51,300 64,800
  Sunnest Beach Pool Villa N/A 57,700 72,900
  Sunnest Water Pool Villa
N/A 65,300 82,700

 

THE LOBI PLAN (All Inclusive) + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม

Period : 24 Mar 2024 - 11 Apr 2024

*สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type (พักคู่) 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Nest Water Villa N/A N/A 79,000
  Sunnest Beach Pool Villa N/A N/A 87,100
  Sunnest Water Pool Villa
N/A N/A 99,300

 

THE LOBI PLAN (All Inclusive) + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม

Period : 12 - 30 Apr 2024

*สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type (พักคู่) 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Nest Water Villa N/A N/A 64,400
  Sunnest Beach Pool Villa N/A N/A 72,700
  Sunnest Water Pool Villa
N/A N/A 82,500

 

อัตราค่าบริการรวม :

 ห้องพักตามที่ท่านเลือก
 ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วยเรือ Speedboat
 บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบินมาเล่
 อาหารเช้า กลางวัน และค่ำ (Lobi Plan) ณ ห้องอาหาร Ylang-Ylang (ไม่รวม in-villa dining)
 บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ และไม่มีแอลกอฮอร์ ณ ห้องอาหาร และบาร์ The Swing Bar
 อาหารว่างให้บริการ ณ The Swing Bar 16.00 - 18.00 น.
 มินิบาร์ภายในห้องพัก (บริการเติมเครื่องดื่มในวันถัดไป)
 บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อาทิ Kayak, Standup Paddle board 
 ภาษี และ Service Charge ประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม : 

✗ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้)
✗ การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
✗ ดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการ และกีฬาชนิดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
✗ Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี ขอทำราคาเสนอใหม่)
✗ หากสนใจเข้ารับประทานอาหารห้องอาหารใต้น้ำ Only BLU ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 125USD+++

 เงื่อนไขการจอง :

กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 - 60 วัน ก่อนการเดินทาง
การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด

 • งวดแรกจภายใน 3 วัน หลังจองมัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน
 • งวดที่ 2 ภายใน 40 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 40 วัน ชำระจำนวนเต็ม
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมบัตร 3%


เงื่อนไขการเข้าพัก :

 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคา และอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และ ภาษีอื่นๆ) ซึ่งอาจมีการผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้


การยกเลิก :

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วันก่อนการเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหทด
 • ยกเลิกกระทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขกรณียกเลิก หรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • OBLU Select Lobigili รับผู้เข้าพักอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในการกรณีที่มีการขึ้นราคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,448