CLUBMED LIJIANG (CHINA)

Club Med Lijiang, China ตั้งอยู่ในใจกลางมณฑลยูนนานพร้อมทิวทัศน์ภูเขาหิมะมังกรหยกอันงดงาม

สถานที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม หลีกหนีจากความวุ่นวายในแต่ละวันและเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในเลนที่ช้าและเชื่อมต่อกับสิ่งมหัศจรรย์ของลี่เจียง สำรวจความร่ำรวยของวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่นที่แท้จริง เยี่ยมชมเมืองโบราณในบริเวณใกล้เคียง ตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมอันน่าทึ่งของ Naxi และเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศ เชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งด้วยการไปเดินชมธรรมชาติกับครอบครัวหรือเดินป่าบนภูเขา

*ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทัศนศึกษาของเรา สัมผัสประสบการณ์สนุกทางน้ำตลอดทั้งปีที่สวนน้ำในร่มที่ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ตร.ม. Club Med Lijiang เป็นสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นลูกค้าสนใจวันเดินทางนอกจากที่ระบุ  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่! 


 

 
โปรโมชั่นพิเศษ! 4 วัน 3 คืน
จองก่อน...ประหยัดกว่า!

  


 PROMOTION :   ช่วงราคาดีที่สุด *จำนวนจำกัด* 
 Period : 01- 07 Jun / 10 - 21 Jun / 01- 14 Sep /
17 - 29 Sep / 08 Oct - 01 Nov 2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 10,800 8,640 6,480
  Family Deluxe Room 11,340 9,072 6,804
  Deluxe Room with View 11,880 9,504 7,128
  Suite 18,360 14,688 11,016


 Period :  08 - 09 Jun / 30 Sep  2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 16,380 13,104 9,828
  Family Deluxe Room 17,199 13,760 10,320
  Deluxe Room with View 18,018 14,415 10,811
  Suite 27,846 22,277 16,708


 Period : 22 - 28 Jun 2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 14,760 11,808 8,856
  Family Deluxe Room 15,498 12,399 9,299
  Deluxe Room with View 16,236 12,989 9,742
  Suite 25,092 20,074 15,056


 Period : 29 - 30Jun  / 15 - 16 Sep 2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 15,480 12,384 9,288
  Family Deluxe Room 16,254 13,004 9,753
  Deluxe Room with View 17,028 13,623 10,217
  Suite 26,316 21,053 15,790


 Period : 01 - 12 Jul / 17 - 23 Aug  2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 18,060 14,448 10,836
  Family Deluxe Room 18,963 15,171 11,378
  Deluxe Room with View 19,866 15,893 11,920
  Suite 30,702 24,562 18,422


 Period : 13 Jul - 16 Aug / 01 - 07 Oct 2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 19,110 15,288 11,466
  Family Deluxe Room 20,066 16,053 12,040
  Deluxe Room with View 21,021 16,817 12,613
  Suite 32,487 25,990 19,493


 Period : 24 - 31 Aug  2024
Booking Date : 16 MAY - 10 JUN 2024
Package : All-Inclusive
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ROOM TYPE 3 Nights
Adult
3 Nights
12 - 17 Yrs
3 Nights
4 - 11 Yrs
  Deluxe Room 12,600 10,080 7,560
  Family Deluxe Room 13,230 10,584 7,938
  Deluxe Room with View 13,860 11,088 8,316
  Suite 21,420 17,136 12,852
 
*ราคาที่แสดงเป็นห้องพักและราคาเริ่มต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ลูกค้าสนใจวันเดินทางนอกจากที่ระบุ  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง! 
( Min Stay : 3 Nights and 4 - 5 Nights on peak and festive period )
 


อัตราค่าบริการรถรับ - ส่ง
FROM TO ผู้ใหญ่ / วัยรุ่น เด็กอายุ 2 - 11 ปี
Lijiang Sanyi
International Airport
Club Med Lijiang, China
390 / เที่ยว 312 / เที่ยว


 
เส้นทางสายการบิน กรุงเทพฯ - ลี่เจียง Lijiang

RUILI AIRLINE
FROM TO FLIGHT TIME DATE OF FLIGHT
BANGKOK Lijiang - LJG DR 5042 13.35 - 17.00 TUE, THU, SAT
Lijiang - LJG BANGKOK DR 5041 10.25 - 12.35 TUE, THU, SAT
 
 


อัตราค่าบริการรวม :

 พักตามที่ท่านเลือกจำนวน 3 คืน
 ห้องอาหารบริการอาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อ
 เครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ วิสกี้ น้ำผลไม้ มีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ ตั้งแต่ 11.00 - 00.00 น. ทุกวัน
 ฟรี! กิจกรรมทัศนศึกษา ภูเขาหิมะมังกรหยก
 ฟรี! Mini Club รับฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ อายุตั้งแต่ 4 - 10 ขวบ ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 ชมโชว์การแสดงตื่นตาตื่นใจสุดอลังการทุกค่ำคืน เวลา 20.15 น.
 กิจกรรม Swimming Pool, Fitness, Glof, Flying Trapeze, แอโรบิค, โยคะ, ซุมบ้า, ห้องเกม, ปิงปอง, คาราโอเกะ, โซนไพ่นกกระจอก
 สังสรรค์ปาร์ตี้ สนุกสนาน ดื่มไม่อั้น ชมดนตรี ที่บาร์ทุกค่ำคืน ตั้งแต่ 19.00 - 00.00 น.
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการไม่รวม :

✗ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้)
✗ ค่าบริการรถรับ - ส่ง ไป - กลับ ระหว่างสนามบินฉางชุน และรีสอร์ต (ระยะเวลา 1.40 ชั่วโมง)
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการระบุ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง
 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • จองแพ็กเกจมากกว่า 45 วันก่อนเดินทางชำระมัดจำท่านละ 20% จากราคาแพ็กเกจห้องพัก ณ วันที่ทำการจองแพ็เกจภายใน 24 ชั่วโมงและชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 45 วัน
 • จองแพ็กเกจน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง ชำระค่าแพ็กเกจห้องพักเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจองแพ็กเกจ
 • ชำระภายในวันเดียวกับวันจอง กรณีจองแพ็คเกจพร้อมตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง :
 • การเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง, การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง, การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง) ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ 1,500 บาท/ท่าน
 • หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจากการจองเดิม ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินส่วนต่างการกำหนดราคา
 • หากต้องการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่า จะต้องชำระตามราคาห้องพักราคาใหม่

การยกเลิก :
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ยกเลิกภายใน 44 - 31 วันก่อนเดินทาง หักค่าบริการ 70% ของราคาห้องพักที่จอง
 • ยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จอง
 • ยกเลิกกระทันหันหรือพักไม่ครบตามจอง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 


ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 • เอกสารประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นักจากวันเดินทาง
 • Check in 15:00 / Check out 10:00
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีเข้าพัก และทานฟรี
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำณวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีการเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือรถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกินเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทางแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาการตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางืบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,123