Atmosphere Kanifushi Maldives

 Atmosphere Kanifushi Maldives   5 Star Premium All-Inclusive Resort situated in Lhaviyani Atoll in Maldives ประสบการณ์รีสอร์ทระดับ 5 ดาวที่ไร้กังวลรอคุณอยู่ด้วยแผนวันหยุดอันหรูหราที่รวมทุกอย่างแล้ว นำเสนอคอลเลกชันไวน์และสุราระดับพรีเมียม บุฟเฟ่ต์ อาหารรสเลิศ และอาหารกลางคืนตามธีม; และประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การทัศนศึกษาและการตกปลาพระอาทิตย์ตกไปจนถึงการดำน้ำตื้นและกีฬาทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์! รวมไว้ในราคาเดียว!

เดินทางเข้า รีสอร์ทโดย Seaplane เพียง 35 นาทีจากสนามบินนานาชาติในมาเล เกาะนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนหนาแน่นและเต็มไปด้วยแนวปะการังธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา บรรยากาศของ Kanifushi ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายด้วยหาดทรายสีขาว ต้นปาล์มที่ไหว และสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม เวลาหยุดลงเมื่อแสงแดดส่องประกายบนทะเลสาบสีฟ้าคราม ดินแดนมหัศจรรย์รอการสำรวจใต้น้ำที่ใสราวคริสตัล 

 SPECIAL OFFER! 
   
สิทธิพิเศษฟรี!

  กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้ง
  ✓ กิจกรรม Snorkeling Trip 1 ครั้ง
   กิจกรรม Snorkeling Cruise 1 ครั้ง
   กิจกรรม Local Island (เที่ยวเกาะท้องถิ่น) 1 ครั้ง


 

PROMOTION :  ช่วงราคาดีสุด 

ALL INCLUSIVE + SEAPLANE
อาหารเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่ม

Period : 12 Apr.2024 - 31 Oct.2024

*สำรองที่พักสอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 2 NIGHT NIGHT NIGHT
Sunset Beach Villa 2 Nights + Water Villa 2 Nights N/A N/A 56,500
Water Villa N/A N/A 69,400
Sunset Water Villa with Pool N/A N/A 90,000

 

ALL INCLUSIVE + SEAPLANE
อาหารเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่ม

Period : 10 Jan.2024 - 11 Apr.2024

*สำรองที่พักสอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 2 NIGHT NIGHT NIGHT
Sunset Beach Villa 2 Nights + Water Villa 2 Nights N/A N/A 81,400
Water Villa N/A N/A 98,200
Sunset Water Villa with Pool
N/A N/A 118,800

 ราคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
 EXTRA BED  2 NIGHT  3 NIGHT  4 NIGHT
  ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป N/A N/A 57,800
  เด็ก Extra Child 2 - 11.99 ปี N/A N/A 24,400
  เด็ก Infant 0 - 1.99 ปี N/A N/A 1,000


อัตราค่าบริการรวม :

 ค่าที่พักตามที่ท่านเลือก
 Seaplane รับ/ส่ง สนามบินมาเล่ - รีสอร์ต ไป - กลับ
 อาหารครบทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 เครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้นทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอร์
 พนักงานต้อนรับ และอำนวยความสะดวกที่สนามบินมาเล่
 Welcome Drink
 อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อาทิ คายัค แพดเดิลบอร์ด วินเซิร์ฟ
 Wi-Fi ภายในห้องพัก และบริเวณรีสอร์ต
 Music and DJ Night
 Mini bar Beers Wine Soft Drink (เติมให้วันละครั้ง)
 Club House, Fitness, Tennis
✓ Kid Club
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
✓ ค่า GST Tax, Service Charge, Green Tax


อัตราค่าบริการไม่รวม : 

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้)
 การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 ไม่รวมค่ากิจกรรม, สันทนาการ และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี ขอเสนอราคาใหม่)
เงื่อนไขการจอง :
 • การชำระแบ่งออกเป็น 2 งวด
      - งวดแรกหลังทำการจองมัดจำ 5,000 /ท่าน
      - งวดที่ 2 ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 45 วัน ชำระจำนวนเต็ม
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมบัตร 3%

เงื่อนไขการเข้าพัก :
 • พักขั้นต่ำ 4 คืน (ราคาพิเศษเริ่มต้น 4 คืน)
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้
 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคา และอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และ ภาษีอื่นๆ) ซึ่งอาจมีการผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้

การยกเลิก :
 • 45 วันก่อนการเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ขแสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิก หรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในการกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

Visitors: 273,453