Centara Ras Fushi Maldives

  CENTARA RAS FUSHI MALDIVES  

 • รีสอร์ท 4 ดาวที่ตั้งอยู่บนเกาะ North Male Atoll อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติมัลดีฟส์เพียง 11 กิโลเมตร
 • Centara Ras Fushi Maldives รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งดำน้ำ Giraavaru Cave และจุดดำน้ำ Kuda Haa ที่มีชื่อเสียงมาก นั่งเรือเพียงแค่ 10 นาที
 • Centara Ras Fushi Maldives รีสอร์ทคนไทย มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการ พร้อมห้องอาหารไทยบริการอาหารไทยแสนอร่อย รสชาติแบบไทย
 • การเดินทางจากสนามบินนานาชาติมาเล่ไปยังรีสอร์ทใช้การเดินทางโดย Speedboat ระยะเวลาเดินทาง 20 นาที

** Centara Ras Fushi รับอายุ 18 ปีขึ้นไป **


    
 SPECIAL OFFER!  สำหรับการเดินทางช่วง 01 กุมภาพันธ์ 2024 - 30 กันยายน 2024

 Room Upgrade.
 One - Time Pool Side Three - Course Dinner at Chef's Special Menu for 2  Adultds.
 One - Time Glass Kayak for 60 min per Villa per stay.
 USD 50 Spa Treatment Credit per Adult per stay.
 Complimentary 30 min Spa Workshop (Monday, Wednesday, Friday and Sunday)
 10% discount (before service charge and tax) on Best Dives Centara Ras Fushi Activity List for 1 - 2 nights stay
 15% discount (before service charge and tax) on Best Dives Centara Ras Fushi Activity List for min 3 nights stay and above

* Subject to Operation Charge *

  BIRTHDAY BENEFITS  
 ฟรี Sparking Wine 1 ขวด
 Baby Cake เสิร์ฟให้ถึงห้องพัก


  HONEYMOON OFFER 
Bottle of Sparkling wine and Chocolates (แต่งงานไม่เกิน 6 เดือน และเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป) 

 PROMOTION!  SPLIT STAY (พักบนหาด + กลางน้ำ)

Period 1 Feb.2024 - 15 Apr.2024

ROOM TYPE 2 NIGHT 3 NIGHT 4 NIGHT
Overwater Villa 2 Nights +
Lagoon View Beach Villa 2 Nights
N/A N/A 56,100

Period 16 Apr.2024 - 30 Sep.2024

ROOM TYPE 2 NIGHT 3 NIGHT 4 NIGHT
Overwater Villa 2 Nights +
Lagoon View Beach Villa 2 Nights
N/A N/A 42,900


PROMOTION :  ช่วงราคาดีที่สุด 
Period : 16 Apr.2024 - 30 Sep.2024
Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก   2 Nights     3 Nights     4 Nights  
   Lagoon View Beach Villa 22,600 31,400 40,400
   FREE ROOM UPGRADE
  Lagoon View Beach Villa with Swirl Pool
  Upgrade to Overwater Villa
25,100 35,200 45,500
  Overwater Villa
  Upgrade to Sunset Overwater Villa
26,400 37,200  48,000 
  Sunset Overwater Villa
  Upgrade to Overwater Villa with Swirl Pool
28,500  40,400  52,300 
  Overwater Villa with Swirl Pool
  Upgrade to Sunset Overwater Villa with Swirl Pool
29,800 42,300  54,800 


Period : 01 Feb.2024 - 15 Apr.2024
Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก   2 Nights     3 Nights     4 Nights  
   Lagoon View Beach Villa 29,000 41,000 53,100
   FREE ROOM UPGRADE
  Lagoon View Beach Villa with Swirl Pool
  Upgrade to Overwater Villa
31,900 45,500 59,100
  Overwater Villa
  Upgrade to Sunset Overwater Villa
33,600 48,000 62,500
  Sunset Overwater Villa
  Upgrade to Overwater Villa with Swirl Pool
36,200 51,800 67,600
  Overwater Villa with Swirl Pool
  Upgrade to Sunset Overwater Villa with Swirl Pool
37,500 53,800 70,100


อัตราค่าบริการรวม
:

 • ห้องพัก Centara Ras Fushi ตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก
 • Speedboat Transfer รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน
 • รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มตามเวลาที่กำหนดโดยประมาณ 11:00 น. - 23:00 น. (รายละเอียดด้านล่าง) / All-Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink (detail is below).
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมาเล่
 • ฟรี! กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เรือถือ เรือแคนู
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น / Snorkeling equipment.
 • ประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 • อาหาร และเครื่องดื่มนอกรายการ All-Inclusive
 • ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :

 • ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ 40 - 35 วันก่อนวันเดินทาง
 • ชำระเงิน 100% หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง :
 • การเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง, การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง, การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ฯลฯ) ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน
 • หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าการจองเดิม ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินส่วนต่างการกำหนดราคา
 • หากการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่า จะต้องชำระตามราคาห้องพักราคาใหม่

การยกเลิก :

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ยกเลิกภายใน 45 - 31 วันก่อนการเดินทาง หัดค่าบริการ 70% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง เสียค่าบริการ 100% จามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหันหรือพักไม่ครบตามที่จอง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการจองใหม่เท่านั้น หากมีการจองก่อนโปรโมชั่นอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำการจองซ้ำได้ และไม่สามมารถยกเลิกได้
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพัก และรีสอร์ทไม่มีบริการเตียงเสริม
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้นราคาค่าคั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติและชาวต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนานจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ไช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 259,917