Centara Ras Fushi Maldives

Centara Ras Fushi Maldives 

รีสอร์ท 4 ดาวที่ตั้งอยู่บนเกาะ North Male Atoll อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติมัลดีฟส์เพียง 11 กิโลเมตร รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งดำน้ำ Giraavaru Cave และ จุดดำน้ำ Kuda Haa ที่มีชื่อเสียงมาก นั่งเรือเพียงแค่ 10 นาที Centara Ras Fushi Maldives รีสอร์ทคนไทย มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการ พร้อมห้องอาหารไทยบริการอาหารไทยแสนอร่อย รสชาติแบบไทย การเดินทางจากสนามบินนานาชาติมาเล่ไปยังรีสอร์ทใช้การเดินทางโดย Speedboat ระยะเวลาเดินทาง 20 นาที

**Centara Ras Fushi รับผู้เข้าพักอายุ 18 ปีขึ้นไป**    

 

Special Promotion!

*เฉพาะช่วงเดินทางระหว่าง 12 May 2024 - 31 Oct 2024

 Free Room Upgrade
 One - Time Pool Side Three - Course Dinner at Chef's Special Menu for 2  Adultds.
 One - Time Glass Kayak for 60 min per Villa per stay.
 USD 50 Spa Treatment Credit per Adult per stay.
 Complimentary 30 min Spa Workshop on every Mon, Wed, Fri and Sun. (subject to operation change)
 10% discount (before service charge and tax) on Best Dives Centara Ras Fushi Activity List for 1 - 2 nights stay
 15% discount (before service charge and tax) on Best Dives Centara Ras Fushi Activity List for min 3 nights stay and above

* Subject to Operation Charge *

Birthday Benefits :
 ฟรี Sparking Wine 1 ขวด
 Baby Cake เสิร์ฟให้ถึงห้องพัก


Honeymoon Offer :
Bottle of Sparkling wine and Chocolates (แต่งงานไม่เกิน 6 เดือน และเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป)

Promotion! : ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด*
Period : 12 May 2024 - 30 Sep 2024
Booking : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
Room type   2 Nights     3 Nights     4 Nights  
  Lagoon View Beach Villa  22,100 30,800 39,500
  Lagoon View Beach Villa with Swirl Pool
  ฟรี อัพเกรดเป็น Overwater Villa
24,300 34,000 43,800
  Overwater Villa
  ฟรี อัพเกรดเป็น Sunset Overwater Villa
26,400 37,200 48,000 
  Sunset Overwater Villa
  ฟรี อัพเกรดเป็น Overwater Villa with Swirl Pool
28,500 40,400 52,300 
  Overwater Villa with Swirl Pool
  ฟรี อัพเกรดเป็น Sunset Overwater Villa with Swirl Pool 
29,800 42,300  54,800 


Period : 01 - 31 Oct 2024
Booking : กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
Package : All-Inclusive + Speedboat
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
Room type   2 Nights     3 Nights     4 Nights  
  Lagoon View Beach Villa 26,400 37,700 49,000
  Lagoon View Beach Villa with Swirl Pool
  ฟรี อัพเกรดเป็น Overwater Villa
26,400 37,700 49,000
  Overwater Villa
  ฟรี อัพเกรดเป็น Sunset Overwater Villa
27,700 39,800 51,800 
  Sunset Overwater Villa
  ฟรี อัพเกรดเป็น Overwater Villa with Swirl Pool
29,500  42,400 55,300 
  Overwater Villa with Swirl Pool
  ฟรี อัพเกรดเป็น Sunset Overwater Villa with Swirl Pool 
30,300 43,700  57,100 


อัตราค่าบริการรวม
:

 ห้องพัก Centara Ras Fushi ตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก
 Speedboat Transfer รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน
 วมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มตามเวลาที่กำหนดโดยประมาณ 11:00 น. - 23:00 น. (รายละเอียดด้านล่าง)
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมาเล่
 ฟรี! กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เรือถือ เรือแคนู
 บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 ประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม :
✗ ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 อาหาร และเครื่องดื่มนอกรายการ All-Inclusive
 ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :

 • ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ 40 - 35 วันก่อนวันเดินทาง
 • ชำระเงิน 100% หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง :
 • การเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง, การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง, การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ฯลฯ) ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน
 • หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าการจองเดิม ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินส่วนต่างการกำหนดราคา
 • หากการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่า จะต้องชำระตามราคาห้องพักราคาใหม่

การยกเลิก :

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ยกเลิกภายใน 45 - 31 วันก่อนการเดินทาง หัดค่าบริการ 70% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง เสียค่าบริการ 100% จามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหันหรือพักไม่ครบตามที่จอง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 หมายเหตุ :
 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการจองใหม่เท่านั้น หากมีการจองก่อนโปรโมชั่นอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำการจองซ้ำได้ และไม่สามมารถยกเลิกได้
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • รีสอร์ตไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าพัก และรีสอร์ทไม่มีบริการเตียงเสริม
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนต่างชาติและชาวต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนานจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ไช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,446