อันกาก้า ไอซ์แลนด์ , ANGAGA ISLAND

  ANGAGA ISLAND RESORT MALDIVES  

 •  เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ South Ari Atoll  เดินทางโดย Seaplane ประมาณ 25 - 30 นาที
 • รีสอร์ทแห่งนี้บริหารโดยคนท้องถิ่น รีสอร์ทตบแต่งสไตล์ ออกธรรมชาติ ปะการังสมบูรณ์ ปลาหลากหลายสายพันธ์มากมาย เหมาะกับการผักผ่อนดำน้ำ
 • ให้บริการแบบ All-Inclusive รวมอาหารครบทุกมื้อ เครื่องดื่มไม่อั้น ทริปดำน้ำดูปะการัง หรือ ล่องเรือตกปลา, นั่งเครื่องบินน้ำมองเห็นวิวมุมสูง (Atoll)
 • รีสอร์ทมีห้องพัก 3 ประเภท
- Superior Beach Bungalow
- Superior Water Bungalow
- Premium Water Bungalow

 

     

 SPECIAL OFFER  ของแพ็คเกจเฉพาะช่วงเดินทางระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 25 กรกฎาคม 2567
 พัก 2 คืน ฟรี! ทริปดำน้ำ หรือเที่ยวเกาะท้องถิ่น *ตามตารางที่จัด
 พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี! ทริปดำน้ำ เที่ยวเกาะท้องถิ่น หรือ Sunset Adventure Trip (เข้าพัก 10 Feb.2024 - 30 Apr.2024) *ตามตารางที่จัด
 อาหารครบทุกมื้อ เช้า กลางวัน เย็น
 เครื่องดื่ม Soft drinks ไม่อั้น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 แซนวิช และเค้ก ให้บริการ 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
 ฟรี! กิจกรรม 1 ชนิด สามารถเลือกได้ระหว่าง ดำน้ำตื้น หรือ ทริปท่องเที่ยวเกาะชุมชน
 ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินตาราง Sunset Adventure Trip (ขึ้นอยู่กับตารางกิจกรรม,จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 6 ท่าน และสภาพอากาศ)

 COMPLEMENTARY SUNSET ADVENTURE TRIP (17:00 - 19:30 HRS) 
17:00 - 17:45  Dolphin Watching
17:45 - 18:15 Sunset Cruise
18:15 - 19:30 Sunset Fishing


เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ :
 • ทุกทริปข้างต้นจะถูกกำหนดโดยรีสอร์ท ซึ่งขึ้นอยู่กับตารางเวลาและตารางกิจกรรม ในแต่ละวัน (จันทร์ - อาทิตย์) *ผู้เข้าพักจะไม่สามารถกำหนดวัน, เวลา และกิจกรรมได้เอง
 • การรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องจองและชำระเงินก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับสิทธิ์ Sunset Adventure Trip
 • เข้าพักขั้นต่ำ 3 คืนขึ้นไป
 • กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และตารางกิจกรรมของรีสอร์ท
 • ไม่สามารถร่วมกิจกรรมใน All-Inclusive Plan ได้ หากเลือกกิจกรรมนี้


 
PROMOTION :   ช่วงราคาดีที่สุด *จำนวนจำกัด*  
Period :  04 - 30 Apr.2024
Booking : สอบถาม
Package : All-Inclusive + Seaplane
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Superior Beach Bungalow 28,100 34,500 40,900
  Superior Water Bungalow 32,100 40,400 48,700
  Premium Water Bungalow 32,700 41,400 50,000

 
Period :  10 Feb.2024 - 03 Apr.2024
Booking : สอบถาม
Package : All-Inclusive + Seaplane
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Superior Beach Bungalow 31,800 40,000 48,300
  Superior Water Bungalow 35,600 45,700 55,700
  Premium Water Bungalow 36,200 46,600 57,100

 
Period :  01 - 31 May.2024
Booking : สอบถาม
Package : All-Inclusive + Seaplane
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights 3 Nights 4 Nights
  Superior Beach Bungalow 30,400 37,700 45,100
  Superior Water Bungalow 34,900 44,400 54,000
  Premium Water Bungalow 35,700 45,700 55,600

 
Period :  01 Jun.2024 - 25 Jul.2024
Booking : สอบถาม
Package : All-Inclusive + Seaplane
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
ประเภทห้องพัก 2 Nights  3 Nights 4 Nights
  Superior Beach Bungalow 28,600 35,000 41,400
  Superior Water Bungalow  31,000 38,500 46,100
  Premium Water Bungalow  31,800 39,800 47,800
  ราคาเตียงเสริม / ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
   ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป สอบถาม
  เด็ก 2 - 11.99 ปี 14,000 17,400 20,800
  เด็ก 0 - 1.99 ปี 500 700 1,000อัตราค่าบริการรวม :
 ค่าที่พักในรีสอร์ท / Accommodation at the resort.
 รับส่งสนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน โดยเครื่องบินน้ำ / Round Trip Tranfer Airport - Resort - Airport by Seaplane.
 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่ม และกิจกรรมตามเงื่อนไขของรีสอร์ท
 เครื่องดื่ม Soft drinks ไม่อั้น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 แซนวิช และเค้ก ให้บริการ 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
 ฟรี! กิจกรรม 1 ชนิด เลือกได้ระหว่าง ดำน้ำตื้น หรือ ทริปท่องเที่ยวเกาะชุมชน *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 ฟรี! บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 ภาษีและ Service charge ประเทศมัลดีฟส์ / GST and Service charge of Maldives
 เจ้าหน้าต้อนรับที่สนามบิน Velana
 ประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม :
 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / มินิบาร์
 การดำน้ำลึก, การรับประทานอาหารหรือกิจกรรมสันทนาการใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง :
 • ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีที่ทำการจอง
 • ชำระเงินมัดจำอีก 50% ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง
 • ชำระเงิน 100% หากทำการจองน้อยกว่า 40 วันก่อนการเดินทาง

การยกเลิก :
 • การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณีตามเงื่อนไขของรีสอร์ท
 • กรณีมีโปรโมชั่นไม่สามารถ re-book ได้
 • No show cancellation charge 100%หมายเหตุ :
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คดินมีน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากมีน้ำหนักเกินกำหนด จะต้องเสียค่าระวางเพิ่มเติมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
 • การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินน้ำ Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 16:00 น.)
 • อัตราค่าบริการคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าว
 • ในระหว่างนี้หากท่านไม่ได้ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 268,014