Club med Sahoro,Japan

Club Med Sahoro Hokkaido, Japan

คลับเมดซาโฮโร่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น พบกับวัฒนธรรม พื้นเมือง และ หิมะ ขาวปุย ที่ฟูสวย คลับเมดซาโฮโร่ ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น "จังหวัดฮอกไกโด" เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ 2 ชั่วโมง 30 นาที เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวอยากเปิดประสบการณ์ หิมะ ฤดูหนาว และ เล่นสกี สโนว์บอร์ด สไลเดอร์ รีสอร์ทมีบริการสอนเล่นสกีชั้นพื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้พักห้องสไตล์ ญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม ด้วยเสื่อทาทามิอีกยังได้ แช่อ่างน้ำร้อนโอฟุโระ และอ่างแช่น้ำสไตล์ แคนนาเดี้ยน รีสอร์ทให้บริการแบบ Premium All - Inclusive รวมที่พัก, อาหารครบทุกมื้อ, เครื่องดื่มไม่อั้น, ชมการแสดงโชว์ทุกค่ำคืน สังสรรค์ปาร์ตี้ทุกค่ำคืน  

 

 

   

 

โปรโมชั่น จองก่อนประหยัดกว่า!
ช่วงเดินทาง 05 ธันวาคม 2567 - 05 เมษายน 2568PROMOTION :  ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด* 

Travel Date : 05 - 06 Dec 2024 / 15 Mar - 05 Apr 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 32,175 25,740 19,305
Deluxe & Deluxe With Tatami 36,036 28,829 21,622

  Travel Date : 07 - 13 Dec 2024 / 01 - 17 Jan 2025 / 08 - 21 Feb 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 43,425 34,740 26,055
Deluxe & Deluxe With Tatami 52,110 41,688 31,266
Travel Date : 14 - 22 Dec 2024 / 25 - 28 Jan 2025 / 04 - 07 Feb 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 50,400 40,320 30,240
Deluxe & Deluxe With Tatami 60,480 48,384 36,288Travel Date : 23 - 27 Dec 2024

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 65,700 52,560 39,420
Deluxe & Deluxe With Tatami 78,840 63,072 47,304Travel Date : 28 - 31 Dec 2024

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
 ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 69,075 55,260 41,445
Deluxe & Deluxe With Tatami 82,890 66,312 49,734Travel Date : 18 - 24 Jan 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 44,775 35,820 26,865
Deluxe & Deluxe With Tatami 53,730 42,984 32,238Travel Date : 29 Jan - 03 Feb 2025

Booking :  สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 62,550 50,040 37,530
Deluxe & Deluxe With Tatami 75,060 60,048 45,036Travel Date : 22 - 28 Feb 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 36,000 28,800 21,600
Deluxe & Deluxe With Tatami 43,200 34,560 25,920Travel Date : 01 - 14 Mar 2025

Booking : สอบถามเจ้าหน้าที่

ROOM TYPE 3 NIGHTS
ADULT
3 NIGHTS
12 - 17 yrs
3 NIGHTS
4 - 11 yrs
Junior Family Superior Room 34,425 27,540 20,655
Deluxe & Deluxe With Tatami 41,310 33,048 24,786

ราคาที่แสดงเป็นห้องพัก และราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
Minimum Stay : 3 Nights and 4 - 2 Nights on peak and festive periodSki Equipment Rental
 Ski Equipment Rental  Type Price (THB) per day
Sport SKI  2,100  Full Ski Set (Ski + Poles + Boots + Helmet)
Performan SKI 2,200 Full Ski Set (Ski + Poles + Boots + Helmet)
KIDS SKI 1,600 Full Ski Set (Ski + Poles + Boots + Helmet)
Sport  Snowboard  2,100 Full SB Set (Ski + Poles + Boots + Helmet)
Performence Snowboard 2,200 Full SB Set (SB + Boots + Helmet)
KIDS Snowboard 1,700 Full SB Set (Ski + Poles + Boots + Helmet)


อัตราค่าบริการรวม :

 • ห้องพัก Club Med Sahoro ตามที่ท่านเลือกขั้นต่ำ 3 คืน
 • บริการอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ พร้อมเครื่องดื่ม
 • มื้อเช้า เวลาเปิด 07.00-09.30 น. มื้อกลางวัน เวลาเปิด 12.00-14.30 น. มื้อเย็น เวลาเปิด 18.15-20.45 น.
 • เครื่องดื่มไม่จำกัดตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ เวลาเปิด 09.00-24.00 น.
 • การแสดงโชว์สุดอลังการจากเจ้าหน้าที่ GO's ทุกค่ำคืน เวลา 19.00-21.00 น.
 • สังสรรค์สนุกสนามชมดนตรี ที่ WAKKA BAR ทุกค่ำคืน เวลา 19.00-24.00 น.
 • ของว่างระหว่างวัน อาทิ ชา, กาแฟ, ขนมปัง ฯลฯ เวลาเปิด 09.00-24.00 น.
 • กิจกรรม Fitness, Yoga, Ofuro (Indoor Japanese Saauna), Canadian bath เวลา 09.00-16.00 น.
 • (บ่อน้ำร้อน กลางแจ้ง), Canadian bathtub
 • Group Lesson คอร์สเรียนสกี ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป มี 2 รอบ เช้า 09.00 น และบ่าย 13.30 น เรียน 2.30 ชั่วโมง
 • Snowboard group Lesson คอร์สเรียนสโนว์บอร์ด ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป วันมี 2 รอบ เช้า 09.00 น และบ่าย 13.30 น เรียน 2.30 ชั่วโมง
 • บัตร Ski Pass สำหรับ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าและขึ้น Ski lift ชมวิวไม่จำกัดรอบ เวลาเปิด 09.00-16.00 น.
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท


อัตราค่าบริการไม่รวม : 

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 • ค่าเช้าอุปกรณ์สกีหรือสโนบอร์ด
 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ไม่รวมค่ารถรับส่ง Chitose Airport  ราคาผู้ใหญ่ 2,750.-/เที่ยว  ราคาเด็ก 2-11 ปี 2,200.-/เที่ยว
 • ไม่รวมค่ารถรับส่ง Obihiro Airport  ราคาผู้ใหญ่ 2,060.-/เที่ยว  ราคาเด็ก 2-11 ปี 1,236.-/เที่ยว
 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน :

 • จองแพ็กเกจมากกว่า 45 วันก่อนเดินทางชำระมัดจำท่านละ 20% จากราคาแพ็กเกจห้องพัก ณ วันที่ทำการจองแพ็เกจภายใน 24 ชั่วโมงและชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 45 วัน
 • จองแพ็กเกจน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง ชำระค่าแพ็กเกจห้องพักเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจองแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง :
 • การเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง, การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง, การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง) ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ 1,500 บาท/ท่าน
 • หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจากการจองเดิม ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินส่วนต่างการกำหนดราคา
 • หากต้องการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่า จะต้องชำระตามราคาห้องพักราคาใหม่

การยกเลิก :
 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • ยกเลิกภายใน 44 - 31 วันก่อนเดินทาง หักค่าบริการ 70% ของราคาห้องพักที่จอง
 • ยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จอง
 • ยกเลิกกระทันหันหรือพักไม่ครบตามจอง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • เอกสารประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นักจากวันเดินทาง
 • Check in 15:00 / Check out 10:00
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีเข้าพักและกินฟรี
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำณวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีการเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือรถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกินเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทางแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาการตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางืบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงคือจังหวัดซัปโปโร (Sapporo) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ มีความผสมผสานระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกอย่างลงตัว เต็มไปด้วย นาข้าว แปลงดอกไม้ ภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อนมากมาย

เป็นแหล่งของการเล่นกีฬาในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก เช่น สกีรีสอร์ทต่างๆ รวมทั้งมีเมืองออนเซนที่มีชื่อเสียงและความเป็นญี่ปุ่นอยู่ด้วย สภาพอากาศส่วนใหญ่ของฮอกไกโดจะหนาวเย็นมากในฤดูหนาว และอากาศกำลังสบายในฤดูร้อน ทางตะวันออกมักจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าทางตะวันตกของเกาะ

 •  สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูหนาวของฮอกไกโด เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ Winter in Hokkaido ฤดูหนาวเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฮอกไกโด เมื่อมีปุยหิมะสะอาดบริสุทธิ์ตกลงมา ปกคลุมยอดเขามากมายให้กลายเป็นสีขาว จนกลายเป็นแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดือนที่หนาวที่สุดในรอบปีคือเดือน มกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยุ่ที่ -4 องศา ในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะประมาณ -1 องศา และจะลงต่ำไปถึง -7 องศาในตอนกลางคืน และน้ำทะเลมีอุณหภูมิประมาณ 6 องศา จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองความหนาวของน้ำทะเล หรือดูภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่เหนือน้ำก็ได้ ส่วนในเดือนธันวาคมที่ฮอกไกโดจะมีอุณหภูมิประมาณ -1 องศา จะได้เห็นพระอาทิตย์น้อยที่สุดเพราะเป็นเดือนที่กลางวันสั้นที่สุดในรอบปี มีแสงอาทิตย์ให้เห็นเฉลี่ยประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
 • การแต่งกายไปเที่ยวฮอกไกโดในฤดูหนาว ควรเตรียมตัวไปอย่างดีเพราะในช่วงที่หนาวมากๆอาจจะเจอพายุหิมะที่ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงไปถึง -10 องศาได้เลย ควรเตรียมเสื้อผ้าไปใส่หลายชั้น เสื้อกันหนาวควรมีเสื้อโค้ทขนาดใหญ่ ถุงมือและผ้าพันคอ รองเท้าถ้ามีเดินในบริเวณที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ในเมืองควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดินบนหิมะไปด้วย
 • สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูหนาวของฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัด และมีหิมะตกทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีหิมะปกคลุมอยู่ สำหรับอุณหภูมิ
 • เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -1 องศาเซลเซียส
 • เดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -4 องศาเซลเซียส
 • เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -4 องศาเซลเซียส

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 278,040