สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร และ บริเตน เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ 
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 • เดินทาง: พ.ค. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: เอมิเรตส์
  เริ่มต้น: 59,900.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธค. 61
  ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  ระยะเวลา: THAIAIRWAY
  เริ่มต้น: 102,900.-

 • เดินทาง: ก.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 69,900.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: เอทิฮัด แอร์เวย์
  เริ่มต้น: 39,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Malaysia Airlines
  เริ่มต้น: 39,900.-

 • เดินทาง: ก.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Malaysia Airlines
  เริ่มต้น: 39,333.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 111,900.-

 • เดินทาง: ส.ค. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 8 วัน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 57,900.-

 • เดินทาง: 20 - 26 ก.พ. 61
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 139,000.-

 • เดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน: Qatar Airways
  เริ่มต้น: 52,999.-

 • เดินทาง: ก.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 69,900.-

 • เดินทาง: ต.ค. - พ.ย. 61
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Qatar Airways
  เริ่มต้น: 49,999.-

 • เดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: 69,900.-

 • เดินทาง: ก.ย. - ธ.ค. 61
  ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: 66,900.-

 • เดินทาง: ม.ค. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: Singapore Airlines
  เริ่มต้น: 45,999.-

 • เดินทาง: ก.พ. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 39,999.-

 • เดินทาง: ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Qatar Airways
  เริ่มต้น: 52,999.-

 • เดินทาง: ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน: Royal Brunei Airlines
  เริ่มต้น: 29,999.-

 • เดินทาง: เม.ย. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน: Royal Brunei Airlines
  เริ่มต้น: 52,999.-

Visitors: 57,970