สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร และ บริเตน เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ 
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 • เดินทาง: มี.ค. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: เอมิเรตส์
  เริ่มต้น: 65,900.-

 • เดินทาง: 21 - 27 มี.ค. 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: แอร์ ไชน่า
  เริ่มต้น: 39,888.-

 • เดินทาง: มี.ค. - มิ.ย. 62
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน: การบินไทย
  เริ่มต้น: 63,900.-

 • เดินทาง: มี.ค. - พ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: เอมิเรตส์
  เริ่มต้น: 69,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์
  เริ่มต้น: 42,900.-

 • เดินทาง: พ.ค. - ก.ย. 62
  ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
  สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์
  เริ่มต้น: 38,900.-

 • ้เดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Royal Brunei Airlines
  เริ่มต้น 29,999-

   

Visitors: 87,230