TOUR TURKEY

ตุรกีเป็นประเทศสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป

ตุรกี หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey) เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณเธรซ บนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตอนใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับทะเลดำ ส่วนที่แยกอานาโตเลียและแทรสออกจากกันคือทะเลมาร์มารา และช่องแคบตุรกี (ช่องแคบบอสฟอรัสและช่องแคบดาร์ดาเนลเลส) ซึ่งมักถือเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จึงทำให้ตุรกีเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ในหลายทวีป

เมืองหลวงของตุรกีคือ เมืองอังการา (Ankara) อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 938 เมตร  • เมืองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีคือ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)

ประเทศตุรกีมี 4 ฤดูกาล ได้แก่
- ฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน-พฤษภาคม)
- ฤดูร้อน (มิถุนายน-กันยายน)
- ฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน)
- ฤดูหนาว (ธันวาคม-มีนาคม)
ด้านที่ติดกับชายฝั่งด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน กล่าวคือหน้าร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก เทือกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นตัวกั้นทำให้ภูมิอากาศตอนกลางของประเทศ เป็นแบบภาคพื้นทวีป ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างเห็นได้ชัด ฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางหนาวมาก อุณหภูมิลดลงถึง -30 ถึง -40 c อาจมีหิมะปกคลุมนานถึง 4 เดือนต่อปี
ฝั่งตะวันตกของตุรกีมีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวต่ำกว่า 1 ฤดูร้อนร้อนและแห้งแล้ง ในตอนกลางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า 30 c เดือนที่มีฝนมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม และเดือนที่แล้งที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม


 • รหัสทัวร์ : GQ3IST-W5001
  เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : มาฮานแอร์
  เริ่มต้นที่ 32,900

 • รหัสทัวร์ : GQ3IST-SQ001
  เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์
  เริ่มต้นที่ 34,900

 • รหัสทัวร์ : GQ3ADB-TK002
  เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 35,888

 • รหัสทัวร์ : GQ3IST-TK004
  เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 36,999

 • รหัสทัวร์ : GQ3IST-TK002
  เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 39,900

 • รหัสทัวร์ : GQ3IST-TK005
  เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 62
  ระยะเวลา: 11 วัน 9 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 38,900

 • รหัสทัวร์ : BT-IST01
  เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 29,999

 • รหัสทัวร์ : BT-IST012
  เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 34,900

 • รหัสทัวร์ : BT-IST02
  เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 34,900

 • รหัสทัวร์ : BT-IST03
  เดินทาง : ส.ค. - พ.ย. 62
  ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : TURKISH AIRLINES
  เริ่มต้นที่ 39,900

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 100,406