YU KIRORO (SUMMER)

YU Kiroro Hokkaido Summer,ให้บริการที่พัก ศูนย์ออกกำลังกาย บาร์ สวนหย่อม

ทุกฤดูร้อน ยู คิโรโระ จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเขียวชอุ่ม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวาย!
เมื่อมีหิมะมหัศจรรย์อีกฤดูหนาวอยู่ข้างหลังเรา ก็ถึงเวลาหันเหความสนใจไปที่ฤดูสีเขียวที่กำลังจะมาถึง ที่ซึ่งยู คิโรโระ กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเขียวขจี ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะที่สุดในการหลีกหนีจากความวุ่นวายทั้งหมด! ต่อไปนี้เป็นห้าเหตุผลที่คุณควรเยี่ยมชมเราในช่วงซัมเมอร์นี้       
 

 

Promotion! : ช่วงราคาดีสุด *จำนวนจำกัด*

 Package : Bed & Breakfast (แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า)

Period : 15 - 30 Jun / 23 Sep - 15 Oct 2024

สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type 2 Night 3 Night
   1 Bedroom Suite (2paxs per room) 8,027 11,762
   2 Bedroom Suite (4paxs per room) 6,600 9,666
   2 Bedroom Superior (4paxs per room) 6,900 10,100
   3 Bedroom Suite (6paxs per room) 6,500 9,497
   3 Bedroom Superior (6paxs per room) 6,800 9,882
 าคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
   ผู้ใหญ่อายุ 13 ปีขึ้นไป 4,550 6,825
   เด็ก Extra Child อายุ 4 - 12.99 ปี
1,070 1,600
   เด็ก Infant อายุ 0 - 3.99 ปี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

**ราคาที่แสดงเป็นห้องพัก และราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลียนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

 

 Package : Bed & Breakfast (แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า)

Period : 01 - 12 Jul 2024 / 18 Aug - 22 Sep 2024

สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type 2 Night 3 Night
   1 Bedroom Suite (2paxs per room) 9,21213,500
   2 Bedroom Suite (4paxs per room) 7,090 10,388
   2 Bedroom Superior (4paxs per room) 7,390 10,822
   3 Bedroom Suite (6paxs per room) 6,811 9,980
   3 Bedroom Superior (6paxs per room) 7,074 10,365
 าคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
   ผู้ใหญ่อายุ 13 ปีขึ้นไป 4,550 6,825
   เด็ก Extra Child อายุ 4 - 12.99 ปี
1,070 1,600
   เด็ก Infant อายุ 0 - 3.99 ปี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

**ราคาที่แสดงเป็นห้องพัก และราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลียนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

 

 Package : Bed & Breakfast (แพ็คเกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า)

Period : 13 Jul 2024 - 17 Aug 2024

สำรองที่พัก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Room type 2 Night 3 Night
   1 Bedroom Suite (2paxs per room) 10,600 15,520
   2 Bedroom Suite (4paxs per room) 7,690 11,275
   2 Bedroom Superior (4paxs per room) 7,980 11,709
   3 Bedroom Suite (6paxs per room) 7,205 10,574
   3 Bedroom Superior (6paxs per room) 7,470 10,960
 าคาเตียงเสริม/ราคาเด็ก (เข้าพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป)
   ผู้ใหญ่อายุ 13 ปีขึ้นไป 4,550 6,825
   เด็ก Extra Child อายุ 4 - 12.99 ปี
1,070 1,600
   เด็ก Infant อายุ 0 - 3.99 ปี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

**ราคาที่แสดงเป็นห้องพัก และราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลียนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 


  


อัตราค่าบริการรวม :

 ห้องพักเริ่มต้น 2 คืน
 อาหารเช้าทุกวัน ที่ห้องอาหาร หรือทานบนห้อง *แจ้งล่วงหน้า 1 วัน
 ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติแท้สไตล์ญี่ปุ่น
 Kids & Family Space พื้นที่สำหรับเด็ก และครอบครัว
 บริการ ยิม อุปกรณ์ครบครัน 24 ชั่วโมง ที่ 24 Hour Gym
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม :

✗ ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศ
✗ ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน - รีสอร์ต
✗ ค่ารถเช่าสำหรับเที่ยวชมสถานที่
✗ ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ
✗ ไม่รวมภาษี 7%
✗ ไม่รวมหัก ณ ที่จ่าย 3%เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน :

 • จอง และชำระค่าแพ็คเกจ 100% (ภายใน 24 ชั่วโมง)

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง :
 • การเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง,การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง) ทางรีสอร์ทไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง *แจ้งล่วงหน้า 14 วัน
 • หากการจองใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าจากการจองเดิม ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินส่วนต่างการกำหนดราคา
 • หากต้องการจองใหม่มีมูลค่ามากกว่า จะต้องชำระตามราคาห้องพักราคาใหม่

การยกเลิก :
 • ยกเลิกกระทันหันหรือพักไม่ครบตามจอง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 
 


ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • เอกสารประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นักจากวันเดินทาง
 • Check in 15:00 / Check out 10:00
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำณวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีการเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือรถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกินเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทางแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาการตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 281,829