วิธีการชำระเงินค่าบริการ

       ชำระเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีหลังจากที่ท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ SLIP การโอนเงินจากทางธนาคาร พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทาง E-mail :webmaster@powertravels.com

  ธนาคาร  สาขา   ชื่อบัญชี  หมายเลข ประเภทบัญชี
 กสิกร  สุขุมวิท 21  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  611–2–06270-8 ออมทรัพย์
ทีเอ็มบีธนชาต  เซ็นทรัลเวิลด์  หจก. เพาเวอร์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  216-1-00512-5 กระแสรายวัน

Visitors: 259,918