วิธีการชำระเงินค่าบริการ

ชำระเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีหลังจากที่ท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ SLIP การโอนเงินจากทางธนาคาร พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทาง E-mail : webmaster@powertravels.com


ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 


ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 
 

ขอบคุณครับ/ค่ะ

Visitors: 281,820