แอฟริกาใต้ หรือเซาท์แอฟริกา (อังกฤษ: South Africa) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรือ สาธารณรัฐเซาท์แอฟริกา (อังกฤษ: Republic of South Africa: RSA) เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา โดยมีประชากรอยู่ 60 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 23 ของโลก และครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,221,037 ตารางกิโลเมตร (471,445 ตารางไมล์) ประเทศแอฟริกามีเมืองหลวงอยู่ 3 แห่ง คือ พริทอเรีย (ฝ่ายบริหาร), บลูมฟอนเทน (ฝ่ายตุลาการ) และเคปทาวน์ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) โดยมีโจฮันเนสเบิร์ก เป็นเมืองใหญ่ที่สุด ประชากรของแอฟริกาใต้ร้อยละ 80 มีเชื้อสายเป็นชาวแอฟริกาผิวดำ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่พูดภาษาของแอฟริกาที่แตกต่างกันออกไป ส่วนประชากรที่เหลือประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ยุโรป (ชาวแอฟริกาใต้ผิวขาว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา) เอเชีย (ชาวแอฟริกาเชื้อสายอินเดีย และจีน) และกลุ่มหลายชาติพันธุ์ (ชาวแอฟริกาใต้ผิวสี)

    

--------------------------------------------------------------------------------

Visitors: 273,449