• รหัสทัวร์ : GQ3JNB-SQ001
    เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 63
    ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
    สายการบิน : Singapore Airlines
    เริ่มต้น : ฿61,900.-
Visitors: 206,047