ทัวร์ญี่ปุ่น

   


 • รหัสทัวร์ : TOP 059
  เดินทาง : 21 - 26 ก.พ 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIA X
  เริ่มต้น : ฿ 45,900.-
  ชมซากุระ KAWAZU FESTIVAL 2023
  ชมเทศกาลดอกไม้ไฟที่ คาวากุจิโกะ

   


 • รหัสทัวร์ : XJ031
  เดินทาง : ธค 65 – มี.ค 66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3คืน
  สายการบิน : AIRASIA X
  เริ่มต้น : ฿ 30,888.-

 • รหัสทัวร์ : JXJ21
  เดินทาง : กุมภาพันธ์ 66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3คืน
  สายการบิน :airasia x
  เริ่มต้น : ฿ 29,888.-

 • รหัสทัวร์ :JXJ29
  เดินทาง : มค– กพ 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน :AIRASIA X
  เริ่มต้น : ฿ 33,888.-

   


 • รหัสทัวร์ : JXJ30
  เดินทาง : มค – มีค 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIA X
  เริ่มต้น : ฿ 36,888.-

 • รหัสทัวร์ : BT-KIX01_TG
  เดินทาง : 18-22 ธ.ค. 65
  ระยะเวลา : 5 วัน 3คืน
  สายการบิน :THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 47,999.-

 • รหัสทัวร์ : TOP 048
  เดินทาง : 27ม.ค.-01ก.พ/10-15ก.พ.66
  ระยะเวลา : 6 วัน 3คืน
  สายการบิน :THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 59,900.-


 • รหัสทัวร์ : JXJ31
  เดินทาง : มค - มีค 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIAX
  เริ่มต้น : ฿ 39,888.-

 • รหัสทัวร์ : JXJ28
  เดินทาง : 1- 6ก.พ/8-13ก.พ/22- 27ก.พ.66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIAX
  เริ่มต้น : ฿ 39,888.-
  SNOW FESTIVAL

 • รหัสทัวร์ : JXJ24
  เดินทาง : ก.พ - มีค.66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIRASIAX
  เริ่มต้น : ฿ 33,888.-

 • รหัสทัวร์ : JXJ26
  เดินทาง : ก.พ - มีค.66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIAX
  เริ่มต้น : ฿ 39,888.-

 • รหัสทัวร์ : BT-CTS02_TG
  เดินทาง : 06-11 ก.พ. 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 65,999.-

 • รหัสทัวร์ : CTS04
  เดินทาง : มค - มีค 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIA X
  เริ่มต้น : ฿ 65,999.-

 • รหัสทัวร์ : CTS02
  เดินทาง : ธค 65 - กพ 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 54,499.-

 • รหัสทัวร์ : CTS01
  เดินทาง : มค - มีค 66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 48,499.-

 • รหัสทัวร์ : TG001
  เดินทาง : มค - กพ 66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 48,888.-

 • รหัสทัวร์ : XJ039
  เดินทาง : ธันวาคม 65
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIRASIAX
  เริ่มต้น : ฿ 49,888.-

 • รหัสทัวร์ : JL001
  เดินทาง : 10-15 กุมภาพันธ์ 66
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 69,900.-
  เทศกาลหิมะซัปโปโร-เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ-งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ

 • รหัสทัวร์ : ZGCTS-2205TG
  เดินทาง : 12-16 มค /2-6 มีค 66
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAY
  เริ่มต้น : ฿ 47,990.-

   


 • รหัสทัวร์ :FUK06
  เดินทาง : 29 Dec 2022 - 02 Jan 2023
  ระยะเวลา : 5วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI VIETJET
  เริ่มต้น : ฿ 46,999.-

 • รหัสทัวร์ :TOP 057
  เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 66
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน : AIRASIA
  เริ่มต้น : ฿ 49,900.-
  พัก ASO FARM LAND

 • รหัสทัวร์ : PJP71-VZ
  เดินทาง : มค - มีค 66
  ระยะเวลา : 5วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI VIETJET
  เริ่มต้น : ฿ 23,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 199,963