---- -- ------- ---- ----- --- --- ---

ทัวร์มาเลเซีย

 ประเทศ มาเลเซีย   ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐ และดินแดนสหพันธ์ 3 ดินแดน และมีเนื้อที่รวม 330,803 ตารางกิโลเมตร (127,720 ตารางไมล์) โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับไทย และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซียมาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับร่วมฟิลิปปินส์และเวียดนาม เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ ในขณะที่ปูตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ด้วยประชากรจำนวนกว่า 30 ล้านคน มาเลเซียจึงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก ตันจุงปีไอ (Tanjung Piai) จุดใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทวีปยูเรเชียอยู่ในมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศในเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง (megadiverse country) โดยมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นเป็นจำนวนมาก

   


 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES
  เริ่มต้น : ฿6,999.-

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้น : ฿9,999.-

 • รหัสทัวร์ : -
  เดินทาง : มี.ค. - ส.ค. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Thai Lion Air
  เริ่มต้น : ฿11,999.-

 • รหัสทัวร์ : GQ1KUL-MH002
  เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Malaysia Airlines
  เริ่มต้น: ฿11,999.-
Visitors: 193,906