ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย
ภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น  อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง 

-------------------------------------------------------

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน (อุณหภูมิ 15-25) 
ฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (อุณหภูมิ 22-34) 
ฤดูหนาว เดือนธันวาคม – มกราคม (อุณหภูมิ 15 – 20) 
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน–พฤศจิกายน (อุณหภูมิ 19– 25) 

  

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,456