ทัวร์เวียดนาม ,TOUR VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นอารยธรรมเก่าแก่มากมาย บางแห่งถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก ทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดความสนใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนี้ได้  สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจหลายที่เช่น นาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ ซาปา เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทราย  เมืองฮอยอัน อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก  มุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง เขาบานาฮิลล์

 • ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือ แบ่งออกได้เป็น 4 ฤดูคือ
 • ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม-เมษายน)มีฝนตกปรอยๆ และความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 17 ํ C - 23 ํ C
 • ฤดูร้อน ( พฤษภาคม-สิงหาคม)อากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิประมาณ 30 ํC- 39 ํ C เดือนที่ร้อนที่สุดคือ มิถุนายน
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน ) อุณหภูมิ 23 ํ C-28 ํC
 • ฤดูหนาว ( ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ) อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบปี คือ ประมาณ 7 ํ C - 20 ํ C แต่ในบางครั้งอุณหภูมิอาจลดลงถึง 0 ํ C เดือนที่หนาวเย็นที่สุดคือ มกราคม
 • ภูมิอากาศในเขตภาคกลาง  ภาคกลาง ที่เมืองเว้ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศ ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม มักมีฝนพรำติดต่อกันเป็นสัปดาห์
 • ภูมิอากาศในเขตภาคใต้ ภาคใต้ของเวียดนามมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ สภาพอากาศเปลี่ยนฉับพลัน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างแห้งแล้ง และจากเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายนเป็นฤดูแล้ง


 • รหัสทัวร์ : VIT-WH02-FD
  เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Air Asia
  เริ่มต้น : ฿11,900.-

 • รหัสทัวร์ : VIT-WH08-FD
  เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Air Asia
  เริ่มต้น : ฿10,500.-

 • รหัสทัวร์ : VIT-WH01-FD
  เดินทาง : พ.ค.. - ส.ค. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Air Asia
  เริ่มต้น : ฿13,500.-


 • รหัสทัวร์ : GVIT-SW07-VN
  เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Vietnam Airlines
  เริ่มต้น : 9,555.-

 • รหัสทัวร์ : VIT-SS02-VN
  เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : Vietnam Airlines
  เริ่มต้น : 12,900.-

 • รหัสทัวร์ : VIT-CS01-VN
  เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 63
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : Vietnam Airlines
  เริ่มต้น : ฿8,999.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 179,686