ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์

ประเทศรัสเซีย (Russia) ที่รวมทวีปเอเซียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ประเทศรัสเซีย เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น

เมืองน่าท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย  เที่ยว 2 เมืองหลักคือ มอสโคว์ (Moscow) และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburgs) 

สถานที่ท่องเที่ยวรัสเซีย  มูร์มรังส์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์เบซิล  พระราชวังเครมลิน  วิหารอัสสัมชัญ  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สนุขฮัสกี่ลากเลื่อน

4 ฤดูท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

 • ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 -30 องศา สภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -5 ถึง10 องศา น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง
 • ฤดูหนาว จะเริ่มในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 ถึง -30องศาในเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตกหนักบ้านเมืองจะปกปิดไปด้วยหิมะทุกแห่ง
 • ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 -15 องศา ในเดือนมีนาคมน้ำแข็งที่ปกคลุม เริ่มละลายและสภาพภูมิอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้น

   


 • รหัสทัวร์ : GQ3DME-TG002
  เดินทาง : ธันวาคม .62
  ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 68,500.-

 • รหัสทัวร์ : RUS-SGA-8DT5
  เดินทาง : ตค 62 - มีค 63
  ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
  สายการบิน turkmenistan
  เริ่มต้นที่ 63,999.-
  ล่าแสงเหนือ เที่ยวจบ 3 เมือง ราคาสุดคุ้ม พัก 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระ

 • รหัสทัวร์ :RUS-ESA-6DT5
  เดินทาง : ตค.62 - มีค 63
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน turkmenistan
  เริ่มต้นที่ 56,999.-

 • รหัสทัวร์ : BIG[A]
  เดินทาง : ธันวาคม .62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 72,900.-

 • รหัสทัวร์ : BIG [B]
  เดินทาง : ธันวาคม .62
  ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 66,900.-

 • รหัสทัวร์ : SMRU-TG1344
  เดินทาง : พ.ย.62 - ก.พ.63
  ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน THAI
  เริ่มต้นที่ 66,900.-


 • รหัสทัวร์ : GQ3DME-EK014
  เดินทาง : กย - ธค .62
  ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน EMIRATE
  เริ่มต้นที่ 33,900.-

 • เดินทาง : ก.ค. - พ.ย. 62
  ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
  สายการบิน : การบินไทย
  เริ่มต้น 55,900.-

 • รหัสทัวร์: RUS-HPSA-6DKC
  เดินทาง : ต.ค.-ม.ค. 63
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASTANA
  เริ่มต้น: 41,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,499