ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์

ประเทศรัสเซีย (Russia) ที่รวมทวีปเอเซียและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ประเทศรัสเซีย เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น

เมืองน่าท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย  เที่ยว 2 เมืองหลักคือ มอสโคว์ (Moscow) และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburgs) 

สถานที่ท่องเที่ยวรัสเซีย  มูร์มรังส์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์เบซิล  พระราชวังเครมลิน  วิหารอัสสัมชัญ  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สนุขฮัสกี่ลากเลื่อน

4 ฤดูท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

 • ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 -30 องศา สภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -5 ถึง10 องศา น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง
 • ฤดูหนาว จะเริ่มในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 ถึง -30องศาในเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตกหนักบ้านเมืองจะปกปิดไปด้วยหิมะทุกแห่ง
 • ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 -15 องศา ในเดือนมีนาคมน้ำแข็งที่ปกคลุม เริ่มละลายและสภาพภูมิอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้น

   


 • รหัสทัวร์ : GQ3DME-EK019
  เดินทาง : 4 - 12 ก.ค. 63
  ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
  สายการบิน : Emirates Airlines
  เริ่มต้นที่ : 58,900.-

 • รหัสทัวร์ : MOS-ZA5DWY
  เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 63
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : OMAN AIR
  เริ่มต้นที่ : 29,999.-

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 206,047