ทัวร์ภูฏาน

ภูฏาน เป็นอีกหนึ่งประเทศเล็กๆ ในเทือกเขาหิมาลัยที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรม อารยธรรม และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวภูฏานและธรรมชาติที่สวยงามแบบไม่มีความเจริญจากภายนอกเข้ามารบกวน

"ภูฏาน" มีเมืองหลวงชื่อ “ทิมพู” (Thimphu)

สถานที่ท่องเที่ยวภูฏานที่น่าสนใจ ช่น เที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนัง และผ้าพระบท ที่เล่าเรื่องราวตำนานแห่งพระปัทมสัมภวะ ณ ทิมพู ซอง นมัสการ พระศรีศากยมุณี องค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ณ จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ชมวัดสำคัญของภูฎาน ซึ่งคนที่นี่อย่างน้อยต้องขึ้นไปชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ณ วัดตักซัง ชมสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน ณ ช่องเขาศิลา โดชูลา

*เวลาของภูฏาน จะช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง*

-------------------------------------------------------

ประเทศภูฏานแบ่งออกเป็น 4 ฤดู :

*ภูฏานเป็นประเทศที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปี สภาพภูมิอากาศเฉลี่ยจะอยู่ที่ 15 – 25 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และ 5 – 10 องศาเซียลในเวลากลางคืน*

ฤดูใบไม้ผลิ (ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม)
ฤดูร้อน (ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม)
ฤดูใบไม้ร่วง (ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน)
ฤดูหนาว (ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์)

  

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 268,011