ทัวร์มองโกเลีย

มองโกเลีย (อังกฤษMongoliaมองโกเลียМонгол Улс มงกลอุลุส) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

----------------------------------------

สถานที่ท่องเที่ยว และเมืองสำคัญ กรุงอูลาบาเตอร์ (มองโกเลีย), อุทยานแห่งชาติ (Gorkhi-Terelj Nation park), อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (Genghis Khan Statue Complex), หมู่บ้านชนพื้นเมืองมองโกเลีย (Aryabal meditation), หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (Turtle Rock), มองโกล ด๊อก เสลดติ้ง (Mongol Dog Sledding), เมืองอูลานบาตาร์ (Ulan Bator)

 

  

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,456