---- -- ------- ---- ----- --- --- ---

ทัวร์มองโกเลีย

มองโกเลีย (อังกฤษMongoliaมองโกเลียМонгол Улс มงกลอุลุส) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

สถานที่ท่องเที่ยว และเมืองสำคัญ กรุงอูลาบาเตอร์ (มองโกเลีย)  อุทยานแห่งชาติ  Gorkhi-Terelj Nation park , อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (Genghis Khan Statue Complex ,หมู่บ้านชนพื้นเมืองมองโกเลีย Aryabal meditation,หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (Turtle Rock),มองโกล ด๊อก เสลดติ้ง (Mongol Dog Sledding) เมืองอูลานบาตาร์ Ulan Bator

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 193,907