ทัวร์อเมริกา

สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ (United States) หรือ อเมริกา (America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ โดย 48 รัฐและเขตปกครองกลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศตะวันออกและข้ามช่องแคบเบริงจากประเทศรัสเซียทางทิศตะวันตก และรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง ดินแดนของสหรัฐกระจายอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเขตเวลาเก้าเขต ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสัตว์ป่าของประเทศหลากหลายอย่างยิ่ง


 • รหัสทัวร์: GQ3JFK-BR001
  เดินทาง: 30 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: ฿119,888.-

 • รหัสทัวร์ : GQ3JFK-BR001
  เดินทาง : 23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  ระยะเวลา : 10 วัน 6 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอีสเทิร์น
  เริ่มต้น : ฿85,900.-

 • รหัสทัวร์ : GQ3JFK-MU001
  เดินทาง : 25 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  ระยะเวลา : 11 วัน 7 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอีสเทิร์น
  เริ่มต้น : ฿89,900.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,656