ทัวร์อเมริกา

สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ (United States) หรือ อเมริกา (America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ โดย 48 รัฐและเขตปกครองกลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศตะวันออกและข้ามช่องแคบเบริงจากประเทศรัสเซียทางทิศตะวันตก และรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง ดินแดนของสหรัฐกระจายอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเขตเวลาเก้าเขต ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสัตว์ป่าของประเทศหลากหลายอย่างยิ่ง


 • รหัสทัวร์: GQ3SFO-MU001
  เดินทาง: ก.ย. - ธ.ค.62
  ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
  สายการบิน: CHINA EASTEN
  เริ่มต้น: ฿75,900.-

 • รหัสทัวร์: GQ3JFK-BR001
  เดินทาง: ต.ค. 62 - ม.ค. 63
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: ฿96,888.-

 • รหัสทัวร์ : GQ3LAX-CI006
  เดินทาง : พ.ย. 62 - มี.ค. 63
  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : ไชน่าแอร์ไลน์
  เริ่มต้น : ฿53,988.-

 • รหัสทัวร์: GQ3JFK-BR001
  เดินทาง: 30 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63
  ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน: EVA AIR
  เริ่มต้น: ฿119,888.-

 • รหัสทัวร์ : GQ3JFK-BR001
  เดินทาง : 23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  ระยะเวลา : 10 วัน 6 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอีสเทิร์น
  เริ่มต้น : ฿85,900.-

 • รหัสทัวร์ : GQ3JFK-MU001
  เดินทาง : 25 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  ระยะเวลา : 11 วัน 7 คืน
  สายการบิน : ไชน่าอีสเทิร์น
  เริ่มต้น : ฿89,900.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,495